.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego

Syn ma 5 lat. Jest dzieckiem niepełnosprawnym. Nie mówi, słabo chodzi, ma autyzm, jest całkowicie niesamodzielny. Ma orzeczenie o kształceniu specjalnym. Wystąpiłam z wnioskiem do szkoły o odroczenie obowiązku przedszkolnego. Szkoła wydała decyzję negatywną. Chcę uzyskać odroczenie obowiązku szkolnego, zgodnie z ustawą jest to możliwe. Szkoła twierdzi, że nie. Dziecko uczęszcza na zajęcia terapii behawioralnej, zajęcia wczesnego wspomagania, częste wizyty lekarskie. Opinia z PPP – niewskazane przebywanie w grupie. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego

Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Komentowany artykuł pozwala na przedłużenie wychowania przedszkolnego w związku z przesunięciem u dziecka wieku szkolnego. Przesłanką tego przedłużenia jest decyzja administracyjna odraczająca obowiązek szkolny. Jej uzasadnienie właściwie sprowadza się do braku psychofizycznej gotowości dziecka do nauki szkolnej mimo osiągnięcia przez nie odpowiedniego wieku.

 

O objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka powyżej 6 lat wnioskują zainteresowani rodzice dziecka. Dyrektor przedszkola nie może jednak przychylić się do wniosku, o ile o odroczeniu obowiązku szkolnego nie orzekł uprzednio decyzją administracyjną dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko ma miejsce zamieszkania. W związku z tym złożenie wniosku do dyrektora przedszkola powinno być traktowane jako żądanie wszczęcia stosownego postępowania przed dyrektorem obwodowej szkoły podstawowej; dyrektor przedszkola przekaże w tym stanie rzeczy wniosek dyrektorowi szkoły obwodowej w celu przeprowadzenia stosownego postępowania administracyjnego i wydania decyzji. Żadna odrębna decyzja dyrektora przedszkola nie jest w tym celu wymagana.

 

Wobec powyższego należy uznać, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest możliwe odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia. Jednak taka decyzja zależna jest od dyrektora szkoły, do której dziecko miałoby uczęszczać.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłanki do odroczenia obowiązku szkolnego

Przesłanką do odroczenia obowiązku szkolnego jest niegotowość dziecka do nauki szkolnej. Jest to pojęcie niedookreślone, podlegające swobodnej (choć nie dowolnej) ocenie ze strony dyrektora szkoły. Ograniczeniem jest opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym zakresie mogą powstać wątpliwości związane z art. 106 K.p.a. Ten ostatni przepis przewiduje tzw. procedurę współdecydowania. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.

 

Od decyzji dyrektora obwodowej szkoły podstawowej przysługuje Pani odwołanie do kuratora oświaty miejscowo właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Decyzja ostateczna może być zaskarżona do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach dotyczących ogółu decyzji administracyjnych.

 

 

 

 

Opis sprawy z 2012 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu