.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczyciel na zastępstwie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.12.2013

Jestem zatrudniony jako nauczyciel na czas określony (zastępstwo). Kolega, którego zastępuję, wziął urlop dla poratowania zdrowia do końca roku szkolnego. Skoro pracuję przez cały rok szkolny, to czy należy mi się świadczenie urlopowe (tzw. czternasta pensja) oraz dofinansowanie do urlopu (tzw. wczasy pod gruszą)? Czy jeśli w czerwcu pójdę na zwolnienie lekarskie (mam planowy zabieg), to świadczenie chorobowe będzie się należało tylko do końca roku szkolnego, czy do końca trwania zwolnienia? Czy w ten sposób umowa zostaje przedłożona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z uprawnieniami nauczyciela na zastępstwie.

 

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 

Świadczenie urlopowe należy więc wypłacić do końca sierpnia (choć nie ma przeciwwskazań, aby zrobić to wcześniej) nauczycielom zatrudnionym w danej szkole, czynnie świadczącym pracę. Jest ono zależne od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danej szkole.

 

Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca dla:

 

 1. nauczyciela emeryta (rencisty), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę,
 2. nauczyciela zatrudnionego również w innych szkołach (otrzyma on świadczenie we wszystkich szkołach – odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole),
 3. nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego),
 4. nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę),
 5. nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa, np.:
  1. po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego,
  2. w razie prawomocnego skazania,
  3. w razie pozbawienia praw publicznych,
 6. nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i urlopie dla poratowania zdrowia.

 

Przepisy prawa wyraźnie stanowią, że nauczyciel zatrudniony krócej niż rok ma prawo do świadczenia urlopowego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Wobec tego powinien Pan otrzymać świadczenie urlopowe, mimo że jest Pan na zastępstwie.

 

Świadczenie urlopowe tym różni się od innych świadczeń przysługujących nauczycielom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, że jego wypłata jest obligatoryjna, a prawo do niego przysługuje w równym stopniu wszystkim nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu w danym roku szkolnym, bez względu na ich sytuację socjalną i życiową.

 

Dopłata do wypoczynku urlopowego (tzw. grusza) ma z kolei charakter uznaniowy. Jest jedną z form działalności socjalnej pracodawcy, realizowanej w ramach środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. O tego rodzaju świadczenie może ubiegać się każdy nauczyciel uprawniony do korzystania ze świadczeń finansowanych z tego funduszu, o ile taka forma pomocy przewidziana została w regulaminie działania funduszu, obowiązującym w szkole. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

 

„Wczasy pod gruszą” są jedną z form pomocy pracodawcy w organizowaniu wypoczynku urlopowego dla pracowników i ich rodzin. Tego rodzaju świadczenie przyznawane jest najczęściej w związku z urlopem wypoczynkowym (choć nie musi być, jeśli regulamin postanowi inaczej).

 

Warunki otrzymania oraz termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” powinny wynikać z postanowień regulaminu funduszu. Najczęściej warunkiem otrzymania dofinansowania do „wczasów pod gruszą” jest przebywanie pracownika na urlopie trwającym minimum określoną ilość dni.

 

Wobec powyższego to, czy będzie się Panu należała tzw. grusza, zależeć będzie od zapisów w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Odpowiadając na ostatnie pytanie, muszę stwierdzić, że choroba nie przedłuża trwania umowy zawartej na czas określony. Jednakże jeśli powstała ona w czasie trwania umowy, przysługiwać Panu będzie nadal świadczenie chorobowe, lecz wypłacać je będzie ZUS, a nie pracodawca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl