Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości od komornika?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.09.2018

Tata nie płacił długów i cały majątek przejmuje komornik i jest zaplanowana licytacja. Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości? Czy to odwoła licytację?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jeżeli wniosek wierzyciela spełnia wymagania formalne i właściwie określa nieruchomość, z której ma być prowadzona egzekucja, komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania, zawiadamia go o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego, wymienieniem sposobu egzekucji (art. 923 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz składa wniosek o ujawnienie wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej lub składa wniosek do zbioru dokumentów (art. 924).

 

Czynności te składają się na zajęcie nieruchomości, należące do pierwszego etapu egzekucji z nieruchomości. Skutki zajęcia mogą wystąpić w odmiennym czasie względem różnych osób. Dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej stanowi jednak ostateczny termin zajęcia nieruchomości w stosunku do wszystkich, jeśli wcześniej nie uzyskali wiedzy o tym zdarzeniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 r., sygn. akt II CSK 651/08, niepubl.). Skuteczność zajęcia nieruchomości określona została w art. 925, z uwzględnieniem tego, że wpis ma moc wsteczną w stosunku do osoby trzeciej i dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, od daty złożenia przez komornika wniosku, zgodnie z art. 29 ustawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt I CSK 3/08, OSNC – ZD 2009, nr 1 poz. 6). W stosunku do dłużnika zajęcie będzie skuteczne z chwilą doręczenia mu wezwania do zapłaty, chyba że doręczenie nastąpiło później niż wpis lub uzyskanie wiedzy o wszczęciu egzekucji.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Czy mogę przed licytacją wykupić nieruchomości od komornika?

 

Stosownie do art. 925 § 3 Kodeksu komornik zawiadamia wierzyciela o dokonanym zajęciu. Określenie zaistnienia skutków zajęcia nieruchomości w odniesieniu do stron postępowania egzekucyjnego (wierzyciel i dłużnik), innych uczestników (art. 922 ) oraz osób trzecich, ma istotne znaczenie dla toku tego postępowania. W stosunku do wierzyciela, dłużnika i osób trzecich art. 930 § 1 określa konsekwencje zbycia zajętej nieruchomości. Osoby trzecie, które nie nabyły nieruchomości po zajęciu, zobowiązane są znosić kolejne czynności egzekucyjne oraz konsekwencje nabycia nieruchomości przez osobę wskazaną w postanowieniu o przysądzeniu własności. Normalnym następstwem zajęcia nieruchomości jest powierzenie dłużnikowi zarządu tą nieruchomością – zarząd z mocy ustawy – (art. 931 § 1). Czynności związane z zarządem dłużnik ma obowiązek wykonywać zgodnie z przepisami, od chwili zajęcia do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 999) albo oddania nieruchomości nabywcy licytacyjnemu (art. 993, art. 994). Zarząd polega na podejmowaniu wszelkich decyzji oraz czynności prawnych, faktycznych i polegających na załatwianiu spraw urzędowych, mających na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki nieruchomością i osiąganie pożytków (art. 935). Dłużnik nie może odmówić sprawowania zarządu; może jednak wnosić o odjęcie mu zarządu i ustanowienie zarządcą innej osoby (zarząd przymusowy z mocy orzeczenia sądu). Ma obowiązek sprawowania zarządu do czasu objęcia go przez wyznaczoną osobę. Zarząd zajętą nieruchomością wykonywany jest na rzecz i w interesie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Celem podejmowanych czynności w jego ramach jest zabezpieczenie prawidłowego toku egzekucji i utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie.

 

Przez zajęcie dłużnik nie traci prawa dysponowania zajętą nieruchomością, w tym także prawa jej zbycia. Dłużnik może po zajęciu rozporządzić nieruchomością na podstawie umowy, czynność ta ma moc wiążącą dla dłużnika i nabywcy. Jednakże nie może ona uszczuplać praw wierzyciela (wierzycieli) w poszukiwaniu należności z zajętej nieruchomości. Temu uszczupleniu praw wierzyciela zapobiega komentowany przepis, według którego rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Nie można żądać unieważnienia czynności, na podstawie której dokonano zbycia nieruchomości, tylko dlatego, że zbycie nastąpiło po zajęciu. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. Przez uczestnictwo nabywcy w charakterze dłużnika dotychczasowy dłużnik nie przestaje występować w dalszym postępowaniu. Ze sformułowania „nabywca może uczestniczyć” należy wyprowadzić wniosek, że tylko od uznania nabywcy zależy, czy będzie on uczestniczył w postępowaniu w charakterze dłużnika. Czynności dokonane przed zbyciem są skuteczne wobec nabywcy, i to bez potrzeby powtarzania ich w stosunku do niego. Inne stanowisko nie dałoby się pogodzić ze stwierdzeniem „rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie”. Jeżeli nabywca uczestniczy w postępowaniu w charakterze dłużnika, powinien tak jak dłużnik otrzymywać wszelkie zawiadomienia oraz wezwania.

 

W rozporządzeniu nieruchomością mieści się także jej obciążenie hipoteką lub innymi prawami rzeczowymi ograniczonymi. Obciążenie to nie wywiera żadnego wpływu na dalsze postępowanie.

 

Rozporządzenie przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich zajęciu jest nieważne. Są to części składowe nieruchomości od niej odłączone takie, jak jej pożytki uzyskane po zajęciu albo znajdujące się na nieruchomości w chwili zajęcia, czy też przynależności nieruchomości. Ten zakaz rozporządzania przedmiotami nie obejmuje rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie jego ustawowych uprawnień, które są ujęte w art. 931. Wymienione zastrzeżenie odnosi się także do dłużnika, któremu pozostawiono zarząd nieruchomości.

 

Może Pani tata zbyć nieruchomości, ale nadal będą zlicytowane. Nawet należąc do innego właściciela. Chyba że z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży spłaci się cały dług. Wówczas egzekucja powinna zostać wstrzymana.

 

Drugą możliwością jest ugoda z wierzycielem. Zawarcie takiej ugody wstrzymuje czynności egzekucyjne – a wniosek o zawieszenie postępowania powinien być częścią takiej ugody.

 

Dodatkowo wstrzymać egzekucję można gdy popełniono błędy proceduralne przy wycenie, szacowaniu,zajęciu. Jednak do tego nie mam szansy się odnieść bez znajomości akt całej sprawy.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a nachalne roszczenia wierzycieli

Trzy lata temu w wypadku zmarła nasza córka. Miała kredyt w wysokości 3000 zł zaciągnięty w banku. Mimo upływu czasu sprawa spadkowa (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza) wciąż trwa. Sąd w postanowieniu nakazał komornikowi dokonanie spisu inwentarza – czy sąd poinformował go o tej czynności, czy powinien to zrobić spadkobierca? Odsetki od zadłużenia wciąż rosną, a korespondencja z banku (wcześniej), a obecnie z firmy windykacyjnej, wciąż przychodzi, mimo że bank był o wszystkim poinformowany. Jest to dla nas trudne i bolesne, jak mamy dalej postępować?

Pismo od komornika

Otrzymałem pismo od komornika dotyczące mojego zobowiązania, o którym nie mam pojęcia. Żąda się ode mnie wyjaśnień; dostałem także zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zajęcie wierzytelności i postanowienie. Co powinienem teraz zrobić? Pismo w załączniku.

Odpowiedzialność wobec wierzyciela – trzeci żyrant niespłacanego kredytu studenckiego

W 2001 r. zgodziłem się zostać trzecim żyrantem kredytu studenckiego przeznaczonego dla syna kolegi. Był potrzebny trzeci poręczyciel, ponieważ dochody kolegi były niewystarczające. Termin spłaty kredytu miał się rozpocząć w roku 2006. Na prośbę kredytobiorcy bank przesunął ten termin na rok 2007. Pół roku temu przypadkowo odkryłem, że jestem na liście BIK. Okazało się, że spłata zadłużenia w ogóle nie została rozpoczęta. Kontakt z kredytobiorcą i jego rodzicami jest utrudniony. Nie odbierają telefonów, unikają spotkań. Moje wizyty i rozmowy nie przyniosły żadnych rezultatów. Dowiedziałem się tylko, że „student” zakończył edukację i wyjechał z kraju. Bank, jeżeli wysyłał monity, to tylko do niego, ja nie otrzymywałem żadnych informacji. Po wizycie w banku dowiedziałem się, że wierzytelność została przekazana pewnej kancelarii prawnej zajmującej się windykacją, w związku z tym obawiam się nie tylko o własną zdolność kredytową, ale i perspektywy spłaty cudzego zadłużenia. Chciałbym dowiedzieć się, jakie kroki powinien podjąć kredytobiorca w celu negocjacji warunków ugody w sprawie spłaty z ową kancelarią i jakie są możliwe warianty tej ugody? Ponieważ ja i żona pracujemy i nie mamy już na utrzymaniu innych osób, podejrzewam, że nasz dochód na osobę będzie wyższy niż w rodzinie dłużnika, jakie to będzie miało znaczenie? W jaki sposób i na ile części dzielona jest odpowiedzialność w przypadku niezawarcia ugody? Czy możliwe jest, że będę musiał spłacić całość, czy ewentualnie tylko część kwoty? Czy w tej sytuacji powinienem już próbować dogadać się z tą kancelarią w celu określenia mojego ewentualnego obciążenia (i zacząć je spłacać), czy czekać na rozwój wypadków?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »