Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odbiór pieniędzy przez 16-latka

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 02.03.2012

Tydzień temu za pośrednictwem Western Union wysłałem 16-letniemu synowi 250 zł. Bank odmówił mu jednak wypłaty środków, mimo że podał kod przelewu, moje dane i miał swój dokument. Czy osoba 16-letnia może samodzielnie odebrać nadane pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uważam, nie ma przeszkód prawnych, by Pański syn mógł odebrać pieniądze przekazane za pośrednictwem Western Union.

 

Zgodnie z polskim prawem osoba, która ukończyła lat 13, a nie ukończyła jeszcze lat 18, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Ograniczenie zdolności do czynności prawnych ma taki skutek, że prawo generalnie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego dla ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, zaś po zawarciu takiej umowy bez zgody przedstawiciela ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez tego przedstawiciela.

 

Niemniej jednak ustawodawca przewidział liczne sytuacje, w których osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może samodzielnie dokonywać czynności prawnych bez uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Małoletni może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego czy też rozporządzać swoim zarobkiem.

 

W opisanej przez Pan sytuacji zastosowanie będzie miał art. 22 Kodeksu cywilnego, który wskazuje, że „jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego”.

 

Pan oddał do dyspozycji syna kwotę 250 zł i w stosunku do tej kwoty Pański syn korzysta z pełnej zdolności do czynności prawnej, może więc samodzielnie nią dysponować w każdy sposób przewidziany prawem. Uważam wiec, że pracownik banku nie powinien odmówić Pańskiemu synowi wypłaty tej kwoty.

 

Również polskie Prawo bankowe pozwała osobie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych swobodnie dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na jej koncie.

 

Art. 58 Prawa bankowego mówi bowiem, że małoletni posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po ukończeniu trzynastu lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

 

Skoro bank musi na żądanie 13-latka wypłacić mu pieniądze zgromadzone na jego koncie, to nie widzę podstaw do odmowy 16-latkowi wypłaty środków przekazanych mu za pośrednictwem Western Union.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki