Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłata niezwiązana do tytoniu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.10.2015

Wydzierżawiłem na 12 lat całe gospodarstwo od mamy, umowa została zarejestrowana, a mama otrzymała emeryturę z KRUS. Prowadząc działalność rolniczą, uprawiała tytoń i otrzymywała dopłatę niezwiązaną do tytoniu. Czy mi przysługuje ta opłata za zgodą mamy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje rolnikowi, jeżeli rolnik ten:

 

spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie;

w dniu 14 marca 2012 roku był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej do tytoniu (prowadzonego przez ARR).

 

Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej z mocy ustawy (ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303) nabyła osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu 31 marca 2007 r.:

 

była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, związanej z produkcją i

posiadała prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, związanej z produkcją, które zostało nabyte z mocy ustawy przez osobę fizyczną osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą w roku 2005 lub w 2006 r. stroną umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu.

 

Płatność niezwiązana do tytoniu może być przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, jeżeli:

 

 • małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność, w tym dniu był wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo
 • rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo
 • rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznawanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo
 • do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją dyrektora oddziału terenowego ARR.

 

W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, wówczas do wniosku dołącza:

 

 • umowę, na której podstawie rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;
 • oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego (O-32/01).

 

W przypadku, gdy małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, wówczas do wniosku dołącza:

 

 • oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności (O-7/01);
 • oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O- 8/01);
 • umowę, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;
 • oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności nabywcy gospodarstwa rolnego (O-32/01);
 • oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności (O-10/01), jeżeli gospodarstwo rolne nabył rolnik i inni współposiadacze lub małżonek i inni współposiadacze.

 

Warunki nie obejmują dzierżawy. Tylko nabycie – przeniesienie własności na rzecz Pana poprzez darowiznę, sprzedaż.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII + siedem =

»Podobne materiały

Środek trwały zakupiony z dotacji unijnej

Staram się o dotacje unijne na zakup środka trwałego oraz w projekcie jest przewidziane stworzenie dodatkowego miejsca pracy. Czy amortyzuję całą wartość środka trwałego, czy tylko wkład własny? Na jaki okres muszę zatrudnić pracownika?

Dopłaty dla dzierżawcy

Jestem współwłaścicielem spadku po rodzicach, należy do niego m.in. gospodarstwo rolne. Do tej pory to my otrzymywaliśmy dopłaty i ponosiliśmy koszty. Dzierżawca domaga się ode mnie otrzymywania środków z dopłat. Uważam, że nie ma racji. Jak rozwiązać ten problem?

Zwrot dofinansowania z urzędu pracy na założenie firmy

Moja żona uzyskała jako bezrobotna rok temu dofinansowanie z urzędu pracy na założenie firmy 20 tys. zł. Ja jako małżonek podpisałem w urzędzie pracy papier, że posiadamy wspólnotę małżeńską. Dodatkowo żona przedstawiła dwóch żyrantów na zabezpieczenie tej sumy. W międzyczasie weszliśmy na drogę sąd
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »