.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana sędziego w procesie karnym

Jestem oskarżonym w procesie karnym, który trwa od 2016 roku. W zeszłym roku zmienił się sędzia (sąd okręgowy), gdyż ten, który rozpatrywał moją sprawę, rozchorował się poważnie i odszedł na wcześniejszą emeryturę. Nowy sędzia nie przeprowadził od nowa postępowania dowodowego, tzn. nie przesłuchiwał ponownie świadków (wszystkich świadków było około 130 osób). Nowy sędzia przesłuchał tylko pozostałych świadków – tych, którzy nie byli wcześniej przesłuchiwani. Rozumiem, że z mocy prawa jest to niedopuszczalne i nowy sędzia powinien przeprowadzić wszystkie dowody od nowa, czyli przesłuchać wszystkich świadków. Rozumiem, że jest odstępstwo wtedy, gdy strony nie wyrażą sprzeciwu co do nieprzeprowadzania od nowa postępowania dowodowego. Ja mam obrońcę z urzędu i nie byłem na tych rozprawach i nie byłem informowany ani zapytany, czy wyrażam na to zgodę. Przypuszczam, że mój obrońca bez konsultacji ze mną zrobił to sam. Co mogę zrobić, aby jednak sąd przeprowadził wszystkie dowody od nowa i czy mam takie prawo w obecnej sytuacji? Ewentualnie jak to wygląda przy apelacji? Czy będzie to użyteczne oraz jakie da mi szanse na zwrócenie sprawy do pionowego rozpatrzenia? Po zmianie sędziego dąży się do szybkiego zamknięcia mojej sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana sędziego w procesie karnym

Postępowanie i jego skład

Polski Kodeks postępowania karnego zakłada zasadę bezpośredniości, która powoduje, iż postępowanie powinno być prowadzone w tym samym składzie aż do wydania wyroku. Jeżeli okazało się to niemożliwe, to ewentualne pominięcie ponownego przeprowadzenia dowodu następuje na wniosek stron. Jeżeli jest Pan reprezentowany przez obrońcę, a więc profesjonalnego pełnomocnika, i wyraził on na to zgodę, to w mojej ocenie powinien Pan się do niego zwrócić o to, aby zmienił stanowisko procesowe i wskazał, że dowód powinien być powielony. To samo powinien Pan wskazać sądowi – może być na następnej rozprawie lub pisemnie.

Sprzeciw wobec ograniczenia postępowania dowodowego

Zgodnie bowiem z treścią art. 388 Kodeksu postępowania karnego za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko częściowo, jeżeli wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy nie budzą wątpliwości. Komentowany przepis wymaga, by na ograniczenie postępowania dowodowego zgodę wyraziły wszystkie obecne strony. Przepis ten nie wymaga, aby zgodę wyraziły wszystkie strony biorące udział w procesie, ale wszystkie strony obecne na rozprawie. Zgoda wymaga złożenia oświadczenia przez obecną stronę. Sprzeciw wobec ograniczenia postępowania dowodowego również składany w formie oświadczenia procesowego nie wymaga żadnego uzasadnienia.

 

Wówczas postępowanie toczy się na zasadach ogólnych, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, co nie wyklucza zastosowania innych instytucji sprzyjających przyspieszeniu postępowania karnego (art. 392, 393). Przepis art. 388 pozwala sądowi ograniczyć postępowanie dowodowe, co nie oznacza całkowitej rezygnacji z tego postępowania. Przepis ten daje jedynie możliwość sądowi nieprzeprowadzania wszystkich zgłoszonych w sprawie dowodów. Zatem oprócz wysłuchania oskarżonego sąd ma obowiązek przeprowadzenia ponadto innych dowodów w niezbędnym zakresie. Częściowe przeprowadzenie postępowania dowodowego to, w przeciwieństwie do trybu określonego w art. 387, nie tylko przeprowadzenie czynności przesłuchania oskarżonego, ale także co najmniej jednego dowodu (wyrok SA w Warszawie z 5.3.2014 r., sygn. akt II AKa 47/14).

 

Wobec jednak zapewne wyrażenia zgody stron na pominięcie przeprowadzenia powyższych dowodów wątpliwa może być decyzja sądu w tym zakresie.

 

W zakresie natomiast podnoszenia niniejszego przed sądem II instancji może to się okazać spóźnione, ewentualnie można powołać się na niniejsze podczas apelacji w sprawie powołując się na art. 439 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie. Jednak niniejsze może być nieskuteczne, jeżeli obecnie nie zwróci Pan na to uwagę sądowi i obrońcy, bowiem zgoda na pominięcie przeprowadzenia dowodu od nowa została zapewne przez obrońcę wyrażona.

 

Z uwagi na to proponuję porozmawiać z Pana obrońcą w celu zmiany postawy procesowej. Proszę także przeanalizować, czy jest sens i możliwość ponownego przesłuchania wszystkich świadków – może to okazać się niecelowe i niepotrzebne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu