Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeśli rodzice są nieletni, czy dziadkowie powinni zapłacić alimenty?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.10.2009

Dziewczyna i chłopak mają po 17 lat, urodziło im się dziecko. Każde z młodocianych rodziców uczy się i jest na utrzymaniu własnych rodziców. Rodzina matki utrzymuje też dziecko. Rodzice małoletniego ojca są po rozwodzie, ojciec płaci alimenty na syna na ręce matki. Kto w chwili obecnej podejmuje decyzje jako opiekun prawny dziecka? Dziecko nosi nazwisko matki, ponieważ małoletni ojciec nie może dysponować własnym nazwiskiem. Jak wyegzekwować alimenty od dziadków ze strony małoletniego ojca? Kto i gdzie powinien złożyć wniosek o dodatek rodzinny i o jakąś inną pomoc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli rodzice są nieletni, czy dziadkowie powinni zapłacić alimenty?

Ustanowienie opiekuna dla dziecka małoletniej matki

W chwili obecnej małoletniej matce dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, ponieważ nie jest ona pełnoletnia. Dziecko nie ma przedstawiciela ustawowego, który mógłby reprezentować je w postępowaniu o alimenty oraz w innych sprawach.

 

Jako że dziecko nie ma w chwili obecnej opiekuna prawnego, ani nie została ustanowiona rodzina zastępcza (ta też może reprezentować dziecko w sprawie o alimenty), nie ma możliwości wystąpienia o alimenty w imieniu dziecka.

 

Stosownie do art. 94 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

 

Wniosek o ustanowienie opieki należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, dla którego opieka ma być ustanowiona. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. We wniosku o ustanowienie opieki należy wskazać, że matka dziecka jest niepełnoletnia, biologiczny ojciec nie uznał dziecka (a jeżeli uzna dziecko – fakt, że również jest niepełnoletni). Wskazać należy również kandydata na opiekuna dziecka, oczywiście najlepiej jeżeli będą to rodzice (jeden z rodziców) małoletniej matki dziecka.

Wystąpienie o alimenty od dziadków dziecka

Podstawę wystąpienia o alimenty od dziadków dziecka, stanowi art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stosownie do którego, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

 

Jednak proszę pamiętać, że nie będzie można żądać alimentów od dziadków ze strony ojca dziecka, dopóki dziecko nie zostanie przez niego uznane. Jeżeli dziecko nie jest uznane przez biologicznego ojca, nie jest on w sensie prawnym ojcem, a jego rodzina nie jest uznawana za krewnych dziecka.

Uznanie dziecka przez małoletniego ojca

Małoletni ojciec może uznać dziecko. Jest on osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnej z tego względu, iż ukończył 13 lat. Stosownie do art. 74 Kodeksu rodzinnego, do uznania dziecka przez ojca mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Jednak nawet jeżeli małoletni ojciec uzna dziecko, to wówczas do czasu osiągnięcia pełnoletniości nie będzie on mógł reprezentować dziecka, gdyż nie będzie mu przysługiwała władza rodzicielska.

 

Do uznania dziecka przez ojca konieczna jest zgoda matki dziecka. Jeżeli matka jest niepełnoletnia, zgodę na uznanie może wyrazić opiekun prawny dziecka, jeżeli uzyskał zezwolenie sądu opiekuńczego na wyrażenie tej zgody.

Świadczenia rodzinne dla samotnej matki

Matka dziecka ma również ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może ona, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (rodziców), złożyć wniosek o świadczenia rodzinne. Należą do nich zasiłek rodzinny i dodatki do niego (np. z tytułu urodzenia dziecka, dla samotnej matki), a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

 

Zasiłki rodzinne są wypłacane przez gminy. Dlatego w celu uzyskania tego świadczenia wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej (w zależności która instytucja wypłaca świadczenia rodzinne w danej gminie). Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje niezależnie od wysokości dochodów.

Oczywiście jeżeli zostanie ustanowiona opieka, to o świadczenia rodzinne może wystąpić opiekun prawny dziecka, jeżeli zostanie ustanowiony.

Pomoc z opieki społecznej dla samotnej matki

Jeżeli sytuacja materialna rodziny matki dziecka jest trudna, może ona zwrócić się o pomoc społeczną. Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 316 zł, rodzina może ubiegać się o zasiłek stały, okresowy i zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Jeżeli dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, można ubiegać się o zasiłki celowe specjalne przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom przekraczającym kryterium dochodowe.

 

Wracając do małoletniego ojca dziecka: może on uznać dziecko za zgodą rodziców (musi się stawić z nimi w urzędzie stanu cywilnego), ale do uznania dziecka konieczna jest również zgoda matki (jeżeli jest pełnoletnia) lub opiekuna prawnego dziecka, za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego.

 

Tak więc bez zgody matki dziecka lub opiekuna prawnego dziecka uznanie dziecka przez ojca nie będzie skuteczne. Dopóki nie zostanie wyrażona zgoda, biologiczny ojciec nie będzie uznawany za prawnego ojca.

Kto może być przedstawicielem dziecka jeżeli rodzice nie są pełnoletni?

Wniosek o ustanowienie opieki nad dzieckiem może złożyć nie tylko matka dziecka, ale też jego dziadkowie. Każda inna osoba może (i powinna) zawiadomić sąd rodzinny o tym, że dziecko nie ma przedstawicieli ustawowych (ze względu na niepełnoletność rodziców). Sąd powziąwszy wiadomość o tym fakcie, z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie opieki. Wniosek składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Opiekun prawny może pobierać zasiłek rodzinny. Wniosek o ten zasiłek może też złożyć matka dziecka za zgodą rodziców.

 

Jeżeli małoletni ojciec uzna dziecko, a matka (opiekun) dziecka wyrażą na to zgodę, będzie można wystąpić o alimenty od dziadków.

Pozew o alimenty od dziadków

Obojga dziadków można pozwać w jednym pozwie (ale należy wyróżnić żądanie skierowane do dziadka i osobno do babci). Stosownie do art. 72 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią:

 

  1. prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo materialne);
  2. roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie (współuczestnictwo formalne).

 

Dziadkowie będą w tym przypadku współuczestnikami formalnymi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 0 =

»Podobne materiały

Przyznanie opieki nad dzieckiem a sprawa o ustalenie ojcostwa

Spodziewam się dziecka, nie chcę się wiązać z jego ojcem, gdyż kontakty z nami były bardzo luźne, a ciąża to wynik mojej lekkomyślności. Po narodzinach dziecka on chce zrobić badania o ustalenie ojcostwa. Czy mogę odmówić? I najważniejsze: czy ojciec dziecka, który nie ma warunków do jego wychowywan

 

Alimenty na dziecko przyszłego męża

Mój narzeczony ma dziecko, na które płaci regularnie alimenty. Czy po zawarciu przez nas związku małżeńskiego, w sytuacji gdyby on na przykład stracił pracę, obowiązki alimentacyjne spadną na mnie? Czy matka dziecka może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie alimentów, bo sytuacja materialna mojego prz

 

Nękanie przez sąsiada – jak się bronić?

Od dłuższego czasu borykam się z uciążliwym sąsiadem. Mężczyzna ten oczernia mnie przed innymi osobami, nagrywa mnie na kamerę video, śledzi każdy mój krok. Sąsiad składa na mnie fałszywe donosy o popełnianych przestępstwach – wszystkie sprawy zostały oddalone lub umorzone. Człowiek ten postęp

 

Jak uniknąć odwieszonej kary więzienia?

Dwa lata temu dostałem wyrok orzekający pozbawienie wolności w zawieszeniu. Ze względu na drugie przestępstwo, popełnione pół roku temu, pierwszy wyrok został odwieszony. Czy mogę starać się o zamianę kary na grzywnę lub o kaucję? Czy mogę odbyć karę w areszcie śledczym lub być z niej zwolnionym? Ja

 

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Miesiąc temu rozbiłem samochód, prowadząc po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem p

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i rozpoczęcie nowej działalności

Chciałabym wycofać się z dwuosobowej spółki cywilnej. Powodem mojej decyzji są finansowe kłopoty mojego wspólnika wynikające z rozwodu i podziału majątku. Udało mi się co prawda wyprowadzić firmę na „prostą”, ale teraz chcę zrezygnować ze współpracy, by uniknąć narastających problemów. M

 

Czy gmina może odmówić sprzedaży mieszkania głównemu najemcy?

Moja mama już jako wdowa wykupiła pięć lat temu mieszkanie od gminy i mi (córce) je darowała. Po dwóch latach wyszła za mąż za sąsiada (kawalera), który zameldował ją u siebie. Teraz on ma możliwość wykupienia mieszkania, ale gmina się nie zgadza, ponieważ jego żona wcześniej wykupiła swoje mieszkan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »