Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi byłego męża

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 11.07.2014

Jestem po rozwodzie z mężem – od 1 maja tego roku. W marcu tego roku mój były już mąż założył działalność gospodarczą i wziął na jej rozwój kilka kredytów. Ja w tym czasie przebywałam za granicą, gdzie pracuję i mieszkam na stałe. Nie pytał mnie o zgodę. Bardzo obawiam się o moją i naszego syna odpowiedzialność za długi byłego męża. Jak to prawnie wygląda? Co do wspólnego majątku to mamy niewielkie mieszkanie. Zależy mi, by je sprzedać i pokryć część długów, ale on się nie godzi. Grozi mi, że jeżeli komornik nie wyegzekwuje od niego zadłużenia, wejdzie na moje dochody – czy to prawda? Dodam jeszcze, że mieszkanie jest nieco zadłużone. Co powinnam teraz robić? Planuję wyjazd do Polski, by uregulować te sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zacznę od sprostowania pewnych faktów, otóż zgodnie z obowiązującymi od 2005 roku (dotyczy to zobowiązań zaciągniętych po dacie 20 stycznia 2005 roku, proszę więc sprawdzić dokumenty zadłużeniowe) przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretniej art. 41 tejże ustawy (niżej go w całości Pani cytuję), Pani odpowiada za długi męża tylko wówczas, gdy mąż zaciągnął je za Pani zgodą, w dodatku, zgodnie z regulacją art. 781 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zgoda ta była udzielona na piśmie. Zresztą z tego, co Pani napisała, jest już Pani po rozwodzie z mężem, a więc nie ma możliwości nadania klauzuli wykonalności przeciwko Pani jako byłej już małżonce.

 

„Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

 

Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika”.

 

Postanowienie sądu apelacyjnego w Poznaniu z 12.10.2012. r., sygn. akt III CRN 127/74:

 

„Jedną z przesłanek nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. jest istnienie wspólności majątkowej małżonków zarówno w chwili wyrokowania, jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika. Jeżeli w wymienionych datach małżeńska wspólność majątkowa już nie istnieje, to przepis art. 787 k.p.c. nie ma w ogóle zastosowania”.

 

Postanowienie sądu apelacyjnego we Wrocławiue z 29.03.2012. r., sygn. akt ACz 403/12:

 

„Warunkiem nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, także przeciwko jej małżonkowi, wedle unormowania art. 787 § 1 k.p.c. w brzmieniu sprzed zmian dokonanych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), jest pozostawanie przez małżonka dłużnika w związku małżeńskim zarówno w dacie nadania klauzuli jak i w chwili powstania wierzytelności. Skoro zatem związek małżeński zawarty został po powstaniu tytułu egzekucyjnego, przeto klauzula wykonalności nie może być nadana w trybie art. 787 k.p.c.”

 

Tym niemniej, jeżeli Pani nie udzieliła zgody na zaciągnięcie danego długu przez męża, to Pani nie odpowiada swoim majątkiem osobistym za długi ani nawet majątkiem wspólnym.

 

Wierzyciele mogą tylko w przyszłości zająć prawo Pani męża do żądania podziału majątku dorobkowego i tego, co mu przypadnie w udziale, czyli najprościej mówiąc, np. spłaty z mieszkania, które jest Państwa własnością, o ile Pani przypadłoby ono na własność z obowiązkiem spłaty męża, o tym traktuje art. 912 Kodeksu postępowania cywilnego, który Pani poniżej przytaczam.

 

„Art. 912. § 1. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie. Gdy dłużnik otrzyma z działu nieruchomość lub ułamkową jej część, sąd przeprowadziwszy dział zawiadomi o zajęciu sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej w celu ujawnienia zajęcia przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie zawiadomienia do zbioru dokumentów. Jeżeli wierzyciel w ciągu miesiąca po ukończeniu działu nie zażądał przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadłego dłużnikowi, przedmioty majątkowe, z których egzekucji nie żądał, będą wolne od zajęcia.

 

§ 2. O zajęciu prawa, z mocy którego dłużnik może żądać działu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dłużnikowi przysługuje prawo żądania działu”.

 

Tak więc proszę się nie martwić. Jeżeliby się okazało, że mąż Pani sfałszował podpisy, to będzie się Pani mogła wybronić zarzutem sfałszowania podpisu.

 

Tym bardziej za długi męża nie odpowiada Pani syn, może je przejąć jedynie w momencie śmierci ojca, gdy spadku nie odrzuci, teraz za nie natomiast nie odpowiada.

 

Natomiast odpowiada Pani za długi związane z mieszkaniem, gdyż zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny (a potem oboje współwłaściciele) – i tu jedynym wyjściem jest rzeczywiście podział mieszkania, ale nie przez zrzeczenie się udziału, a raczej proponowałabym, aby przejął je mąż z obowiązkiem spłaty Pani, bo dlaczego ma Pani rezygnować ze swojej części majątku.

 

Tak więc proszę jechać spokojnie, ustalić jak najwięcej szczegółów i wówczas będę mogła może jakoś precyzyjniej pomóc.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - osiem =

»Podobne materiały

Majątek po rozwodzie – spłata kredytów przez małżonków

Ja i żona bierzemy rozwód. W trakcie trwania małżeństwa zaciągnąłem dwa kredyty za zgodą żony. Od kilku miesięcy sam spłacam zobowiązania wobec banku, żona nie dokłada się do rat. Jak odzyskać połowę spłaconych kwot?

 

Odpowiedzialność żony za długi podatkowe męża

Umowę rozdzielności majątkowej z mężem zawarliśmy w 2007 r. Aktualnie małżonek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi podatkowe i wobec ZUS-u. Czy zawarta umowa ogranicza moją odpowiedzialność za tego typu długi męża?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »