.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ilość lokali w budynku a określenie czy to mała lub duża wspólnota mieszkaniowa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.05.2020

W 1998 r. zakupiłam od gminy lokal. W celu jego sprzedaży oraz jeszcze jednego lokalu zostały one wyodrębnione z całego budynku. Jednocześnie pozostała część budynku została własnością miasta. Zarządca, spółka miejska, uznała, że w nieruchomości tej znajduje się 15 lokali – 2 prywatne i 13 lokali miejskich. Obecnie we wspólnocie trwa spór, czy jest to wspólnota mała, czy też duża wspólnota mieszkaniowa. Zarządca nie przedstawia zaświadczeń o samodzielności lokali, które są własnością miasta. Ile jest lokali w budynku? Są 2 prywatne i jeden miejski o 13 pokojach biurowych, czy też 15, jak twierdzi zarządca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ilość lokali w budynku a określenie czy to mała lub duża wspólnota mieszkaniowa

Jak liczyć lokale wyodrębnione i niewyodrębnione

 

Jeżeli w określonej nieruchomości liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, to mamy wówczas do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali – samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (tj. piwnica, strych, komórka, garaż) służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych. Ale to, że lokal stanowi samodzielny lokal, nie świadczy o tym, że został wyodrębniony.

 

Najważniejsza cecha samodzielności lokalu

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali niezależenie od jego charakteru i przeznaczenia, za najistotniejszą cechę samodzielności lokalu uważa się wydzielenie pomieszczenia trwałymi ścianami w obrębie danego budynku. Tak samo stwierdza WSA w Gdańsku w wyroku z 11 grudnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Gd 213/08), wskazując, że „samodzielność lokalu determinuje jego realne wydzielenie w obrębie danego budynku ścianami trwałymi, przy czym muszą być to ściany wykonane z trwałych, solidnych materiałów. Z oczywistych względów kryteriów takich nie spełniają doraźne przegrody czy też ‘ściany’ pełniące w istocie funkcję prowizoryczną […]. Podobny charakter przypisać należy linii kas, która co prawda faktycznie oddziela halę sprzedaży hipermarketu od korytarza budynku centrum handlowego, nie mniej jednak nie stanowi trwałej ściany […]”.

 

Niezbędnym elementem samodzielności lokalu jest możliwość korzystania z niego bez potrzeby używania innych samodzielnych lokali (wyrok WSA w Warszawie z 26 września 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1069/07).

 

Najprostszą drogą, aby sprawdzić, ile lokali jest w budynku, jest sprawdzenie kartoteki lokali w Starostwie Powiatowym – w ewidencji gruntów i budynków.

 

Ustanowienie odrębnej własności lokali

Ustanowienie odrębnej własności lokali może nastąpić:

 

  • w drodze umowy,

  • jednostronnej czynności prawnej,

  • orzeczenia sądowego,

  • z mocy prawa w razie upadłości lub likwidacji spółdzielni,

  • w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz ustanowienia, po zakończeniu budowy, odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub inną wskazaną w umowie osobę,

  • w trybie przekształcenia spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Każda z tych czynności (oprócz sądowej procedury) wymaga aktu notarialnego. Brak takowego oznacza, że nie możemy mówić o wyodrębnieniu lokalu.

 

Może być to lokal samodzielny, ale nie jest wyodrębniony. Tylko wyodrębniony lokal ma przypisany udział we współwłasności, tylko wyodrębniony lokal może być przedmiotem niezależnego obrotu. Musi mieć numer, musi mieć przypisany udział w nieruchomości wspólnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton