Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Młodzieńczy wybryk a praca w służbach mundurowych

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 03.12.2009

Około dziesięciu lat temu, jako nastolatek dopuściłem się w sklepie kradzieży 2 puszek piwa. To był taki szczenięcy wybryk, którego do dzisiaj żałuję. Funkcjonariusz policji sporządził notatkę, przesłuchał mnie i na tym się to wszystko skończyło. Nie powiadomiono szkoły ani rodziców. Nie było sprawy w sądzie ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Był to mój jedyny konflikt z prawem.

Problem polega na tym, że próbuję dostać się do pracy w Policji i niestety to zdarzenie cały czas widnieje w ich systemie i jestem odrzucany. Skończyłem studia, odbyłem służbę wojskową, wszystko po to aby pracować w służbach mundurowych. Czy „wybryk” młodości to wszystko przekreślił? Czy nie ma już żadnej możliwości, abym zniknął z systemu Policji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jednym z warunków, jaki musi spełniać kandydat do służby, jest posiadanie nieposzlakowanej opinii. Jest to kryterium bardzo szerokie i wyjątkowo nieostre, odwołujące się do ocen w płaszczyźnie moralno-etycznej. W przeciwieństwie do pozostałych wymogów jest przez to trudne do interpretacji i praktycznego zastosowania. Nie zostały wypracowane żadne konkretne zasady ustalania, czy dany kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią. Przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego nie dają podstaw do ustalenia kryteriów wykładni pojęcia „nieposzlakowana opinia”.

 

Pojęcie „nieposzlakowanej opinii” wyraża postrzeganie kandydata przez innych ludzi. Niewątpliwie nieposzlakowaną opinią cieszy się osoba, której można przypisać takie cechy, jak uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, lojalność, umiejętność przedkładania interesu publicznego nad prywatny, umiejętność współpracy z innymi ludźmi. Są to jednakże kryteria o dużym stopniu ogólności.

 

O nieposzlakowanej opinii można mówić w dwóch aspektach. Po pierwsze, kandydat cechujący się nieposzlakowaną opinią powinien przestrzegać przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i etycznych. Po drugie, pojęcie „nieposzlakowana opinia” należy także rozpatrywać przez pryzmat wzorca etycznego, charakterystycznego dla zawodu policjanta. Cechy, jakie powinien posiadać policjant, zostały określone w zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”.

 

W praktyce często jednym z kryteriów oceny, czy kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, może być zaświadczenie o niekaralności. W uzasadnieniu uchwały z dnia 27 listopada 1984 r. (III AZP 6/84) Sąd Najwyższy przyjął, iż zatarcie skazania nie oznacza zmiany oceny sprawcy w sferze etyczno-moralnej. Przyjmuje się, iż zatarcie skazania nie musi automatycznie usuwać zastrzeżeń co do wysokich walorów etycznych lub nieposzlakowanego charakteru sprawcy. Przy ocenie, czy kandydat, w stosunku do którego nastąpiło zatarcie skazania, posiada nieposzlakowaną opinię, należałoby także uwzględnić dodatkowe okoliczności, np. zachowanie się kandydata po zatarciu skazania, okres, który upłynął od popełnienia przestępstwa.

 

Z powyższego wynika, że nawet taki dość wydawałoby się niewinny wybryk sprzed wielu lat może mieć znaczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, czyli Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji. Każdy kandydat jest poddawany indywidualnej ocenie. Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymagania dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w oddziale prewencji Policji.

 

Niestety przepisy nie przewidują tutaj trybu odwoławczego.

 

Pozostaje więc Panu ponownie za jakiś czas zgłosić swoją kandydaturę. Nie zaszkodziłoby, gdyby dołączył Pan do swojego podania wszelkie dokumenty, które Pan posiada w związku ze zdarzeniem sprzed lat. Przy okazji może Pan pisemnie wyjaśnić szczegóły tamtego zdarzenia i przedstawić swoją obecną sytuację – skończone studia, odbyta służba wojskowa itp. Może posiada Pan jakieś rekomendacje, opinie na temat Pańskiej osoby, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na ocenę.

 

Wszystkie te rzeczy mogą mieć istotny wpływ przy ponownym rozpatrywaniu Pańskiego podania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »