Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut źle wykonanych prac remontowych a zwrot kosztu poprawek

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 09.12.2020

Wykonywałem prace remontowe starego domu kolegi. Prace remontowe polegały na szpachlowaniu, szlifowaniu, malowaniu itp. Praktycznie był to remont kapitalny w środku. Przyjechał kolega i nic mu się nie podobało, tu dziurka, tam jakieś pęknięcie, i zarzucał mi złe wykonanie całych prac remontowych. W związku z tym, że nasza rozmowa telefoniczna szybko zamieniła się w kłótnię, ciągłe zarzuty, wytyki, postanowiłem nie odbierać od niego telefonów. Napisałem mu wiadomość SMS, że teraz nie mamy czasu, bo jesteśmy na innej budowie, ale jak skończymy, to u niego wszystkie rzeczy wymagające poprawy zrobimy. Kolega stwierdził jednak, że weźmie inną firmę i ona mu to poprawi, i zarządał zwrotu pieniędzy za poprawki. Czy ma ku temu podstawy prawne? Dodam, że nie mieliśmy spisanej żadnej umowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarzut źle wykonanych prac remontowych a zwrot kosztu poprawek

Umowa o roboty budowlane jako wzajemne zobowiązanie

Umowa o wykonanie remontu jest umową o roboty budowlane. Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona na piśmie. Forma ta nie została jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności, a więc ustna umowa również jest ważna i obowiązująca. Z punktu widzenia stron istotne jest w takiej sytuacji, aby mieć możliwość dowiedzenia, że umowę rzeczywiście zawarto i że konkretny przedsiębiorca wykonywał roboty.

 

Jeśli prace nie zostały zrealizowane lub zostały zrealizowane w sposób wadliwy, osobie zlecającej remont przysługują – na podstawie art. 636 § 1 K.c. w związku z art. 656 § 1 K.c. – pewne uprawnienia. Zgodnie z art. 636 § 1 K.c. – jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

Wezwanie wykonawcy do naprawy wad i wyznaczenie dodatkowego terminu na poprawki

A zatem prawdą jest, że w sytuacji, gdy prace zostały wykonane wadliwie, osoba zlecająca ma prawo odstąpić od umowy lub powierzyć poprawienie istniejących wad i niedociągnięć innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Jednakże warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest uprzednie wezwanie wykonawcy do naprawy wad i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu na dokonanie poprawek.

 

„Wyznaczony przez zamawiającego termin powinien być odpowiedni do okoliczności, w których dzieło jest wykonywane, oraz uwzględniać czas niezbędny dla wdrożenia przez wykonawcę odpowiedniej zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania dzieła. Dokonanie prawidłowego wezwania determinuje skuteczność korzystania przez zamawiającego z dalszych uprawnień” (P. Drapała, Komentarz do art. 636 k.c., Lexis Nexis 2013).

 

Jeśli ten warunek zostanie spełniony – zlecający może odstąpić od umowy bądź powierzyć poprawienie prac innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze).

 

Kiedy zlecający może zlecić wykonanie zastępcze?

W ramach wykonania zastępczego można powierzyć wykonawcy zastępczemu zarówno poprawienie tych prac, które już zostały wykonane, ale wadliwie, jak również realizację tych, które jeszcze nie zostały przeprowadzone. Jeśli zlecający zdecyduje się na to rozwiązanie, to wykonawcę będzie obciążał koszt prac podjętych przez wykonawcę zastępczego. Należy przy tym podkreślić, że koszt ten nie musi się równać kosztom określonym w umowie między pierwotnym wykonawcą a zlecającym (inwestorem). Niestety, często z uwagi na chęć znalezienia specjalisty, który szybko wykona dane usługi, koszt ten jest wyższy niż stawka wykonawcy – jednakże koszt ten nie może zostać określony dowolnie. Koszty te nie mogą być nadmierne – muszą odpowiadać stawkom rynkowym.

 

Dodatkowo przytoczony powyżej art. 636 § 1 K.c. stanowi, że powierzenie wykonania zastępczego następuje na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Zatem, mimo że to zlecający prace wybiera podmiot zastępujący wykonawcę, to wykonawca odpowiada za efekt jego pracy jak za własne działania lub zaniechania.

 

Podsumowując, o ile zlecający remont wezwał Pana do usunięcia wad i wyznaczył Panu odpowiedni termin na wprowadzenie poprawek, to rzeczywiście, jeśli w wyznaczonym terminie nie dokona Pan prac, zlecający ma prawo skorzystać z uprawnienia do wykonania zastępczego i zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi na Pański koszt. W takiej sytuacji radziłabym Panu spróbować umówić się z kolegą, wytłumaczyć sytuację i zapewnić o dokonaniu poprawek oraz ustalić wspólnie termin na ich wprowadzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton