.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Budowa garażu na terenie wspólnoty mieszkaniowej

• Autor: Monika Cieszyńska

Na działce naszej wspólnoty mają zostać wybudowane garaże. Czy nie jest potrzebna moja zgoda na taką budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Budowa garażu na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Budowa garażu na gruncie należącym do wspólnoty mieszkaniowej

Niewątpliwie budowa garażu, czy jakiejkolwiek innej nieruchomości na gruncie należącym do wspólnoty mieszkaniowej wymaga zgody wspólnoty, gdyż chodzi o zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej.

 

Powyższe potwierdzają następujące przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

I tak, zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

 

W myśl art. 22 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy: „czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest między innymi czynność polegająca na zmianie przeznaczenia części nieruchomości wspólnej”.

 

O tym, że grunt stanowi nieruchomość wspólnotą stanowi wprost art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokalu, zgodnie z którym: „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

Budowa garażu na terenie wspólnoty mieszkaniowej a zgoda właścicieli

Oznacza to, iż na wybudowanie zespołu garażowego konieczna jest uchwała Pani wspólnoty. Uchwała powinna zawierać zarówno zgodę na przedmiotową inwestycję jak i upoważnienie dla zarządu do zawarcia stosownej umowy z inwestorem.

 

Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej podejmowane są bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd (bądź częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów). Uchwały zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

 

Tym samym ustawodawca nie wymaga jednomyślności, wystarczy, aby przedmiotowa uchwała otrzymała większość głosów właścicieli (tj. więcej głosów „za” niż „przeciw”).

 

Niestety zgoda wspólnoty na budowę zespołu garażowego nie jest równoznaczna z tym, iż członkowie tej wspólnoty będą mogli użytkować te garaże, chyba że takie uprawnienie wyraźnie zostało przyznane w uchwale. Natomiast nie ma wątpliwości, iż jako członek wspólnoty powinna Pani uczestniczyć w pożytkach (zyskach), jakie garaże te będą przynosić.

 

Należy pamiętać, iż członek wspólnoty może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę, jeśli jest ona niezgodna z przepisami prawa albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo takie musi zostać wytoczone w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały albo – jeśli uchwała została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów – od dnia zawiadomienia Pani o uchwale. Sądem właściwym będzie sąd okręgowy wydział cywilny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu