Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis nieruchomości do księgi wieczystej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.10.2013

Okazało się, że poprzedni właściciel nieruchomości nie wpisał jej do księgi wieczystej. Obecnie w księdze wieczystej są wpisane tylko grunty orne. Co należy zrobić, żeby budynek postawiony w 1985 r. wpisać do ksiąg wieczystych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpis nieruchomości do księgi wieczystej

Co należy zrobić aby wpisać budynek w księgę wieczystą danego gruntu?

Ustosunkowując się do zadanego pytania o, jak Pan to określa, wpis nieruchomości do księgi wieczystej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Pana w pytaniu i ich ocenie prawnej.

Rozpoczynając rozważania na przedmiotowy temat, należy wskazać, że ustrój ksiąg wieczystych jest określony w u.k.w.h. Natomiast definicja nieruchomości została określona w art. 46 § 1 K.c., który stanowi, że: „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

 

Natomiast z art. 48 K.c. wynika, że: „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

Następnie należy wskazać, że zgodnie z art. 24 ust. 1 u.k.w.h.: „Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione”.

Zatem zasadą jest, że dla każdej nieruchomości prowadzona jest tylko jedna księga wieczysta, która po jej założeniu pozostaje bez względu na późniejsze zmiany właścicieli. Wszelkie odstępstwa od tej zasady są niepożądane i powodują wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, a w efekcie konieczność podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

 

Dalej należy wskazać, że jeśli budynek nie stanowi odrębnej własności, nie jest nieruchomością, a jedynie wchodzi w skład nieruchomości, tak jak inne urządzenia trwale z gruntem związane.

 

Nadto proszę mieć na uwadze, że księgę wieczystą prowadzi się dla danego gruntu, nie budynku.

Natomiast w przypadku opisanym w pytaniu należy wskazać, że najprawdopodobniej księga jest prowadzona prawidłowo dla nieruchomości, przez którą rozumiemy zarówno grunt, jak i wszystko to, co na nim posadowione. Tym samym opisany dom nie jest odrębną nieruchomością, ale stanowi część składową nieruchomości, która tylko została oznaczona jako grunty orne.

 

Co do zasady nie prowadzi się odrębnej księgi wieczystej dla budynków – w opisanym przypadku budynek nie jest odrębną nieruchomością, ale jedynie częścią składową gruntu, dla którego prowadzi się księgę wieczystą.

Oczywiście można ujawnić w księdze wieczystej, że na działce gruntu posadowiony jest budynek, jakkolwiek w żadnym razie nie zmienia to prawa własności i nie ma na nie wpływu.

 

Aby ujawnić („wpisać”) budynek w księdze wieczystej, należy uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w wydziale ewidencji gruntów starostwa powiatowego – jeżeli oczywiście budynek ten jest w ewidencji ujawniony. Taki dokument należy załączyć do wniosku o ujawnienie zabudowań na nieruchomości i złożyć we właściwym miejscowo wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Wnioski takie można pobrać w sądzie lub na stronie internetowej danego sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości

Opłata od wniosku wynosi 60 zł (art. 44 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Natomiast gdyby okazało się, że budynek jest posadowiony na działce gruntu, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (księga prowadzona dla działki, nie budynku), wtedy należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego o założenie księgi wieczystej, z tym że do wniosku należy dołączyć wypis i wyrys z ewidencji gruntów (czyli jak wyżej) oraz dokument, z którego wynika prawo własności – akt notarialny czy też akt własności ziemi.

 

Opłata od takiego wniosku wynosi 200 zł (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Wniosek taki również można pobrać w sądzie lub na stronie internetowej sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki