Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ma rozwiązać stosunek pracy nauczyciela po urlopie zdrowotnym?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.02.2018

Nauczycielka z 35-letnim stażem pracy dostała udaru. Po 6-miesięcznym zwolnieniu lekarskim uzyskała urlop zdrowotny. Za miesiąc uzyskuje prawo do emerytury. Kto ma rozwiązać stosunek pracy po urlopie zdrowotnym z tytułu trwałej niezdolności do pracy – szkoła czy nauczyciel? Czy należy się odprawa? Czy za wakacje spędzone na urlopie zdrowotnym należy się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ma rozwiązać stosunek pracy nauczyciela po urlopie zdrowotnym?

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych wyżej następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy.

 

Z powyższego wynika, że z nauczycielem stosunek pracy rozwiązuje dyrektor. Podstawą rozwiązania stosunku pracy jest przytoczony przepis, związany z niezdolnością nauczyciela do pracy z powodu choroby.

 

W takiej sytuacji przepisy prawa nie przewidują możliwości wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

 

Nauczyciel nie otrzyma także odprawy emerytalnej, gdyż stosunek pracy nie zostaje rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odprawa emerytalna przysługiwałaby nauczycielowi w sytuacji, gdy stosunek pracy nie został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę jedynie w dwóch przypadkach – w razie rozwiązania umowy na podstawie art. 20 KN, albo w razie zakończenia stosunku pracy z powodu upływu stanu nieczynnego.

 

Za wakacje spędzone na urlopie zdrowotnym odprawa się nie należy. Nie należy się także ekwiwalent za urlop, gdyż prawo do urlopu zostało skonsumowane przez urlop zdrowotny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki