.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

• Data: 26-11-2023 • Autor: Radca prawny Hanna Żurowska

W obliczu rosnących potrzeb społeczności lokalnych, zagadnienie przekazywania prywatnych dróg dojazdowych gminie nabiera szczególnej wagi. Decyzja o takim kroku często wynika z chęci poprawy infrastruktury oraz dostępności terenów budowlanych. Proces ten, regulowany przez przepisy prawa, otwiera możliwość nieodpłatnego przekazania nieruchomości gminie, a w pewnych okolicznościach - Skarbowi Państwa. Nasz artykuł na przykładzie sprawy pana Wiesława prezentuje praktyczne aspekty i konsekwencje prawne takiego działania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przekazanie drogi dojazdowej do działek budowlanych gminie

Pan Wiesław zwrócił się do nas z pytanie o możliwość przekazania działki używanej jako droga dojazdowa gminie. Posiadał bowiem utwardzoną drogę dojazdową, wzdłuż której położonych było 10 działek budowlanych. Część z nich była już zabudowana i zamieszkała. Właściciele tych działek mieli notarialny zapis o służebności przechodu i przejazdu oraz doprowadzenia mediów. Chcieli, żeby pa Wiesław przekazał drogę gminie, a on nie miał nic przeciwko temu, tym bardziej że z drogi tej korzystało coraz więcej innych mieszkańcy wsi. Wójt jednak nie był chętny, aby gmina przejęła tę drogę, ze względu na jej szerokość (100 m o szer. 5 m, 300 m o szer. ok. 8 m) oraz ze względu na koszty związane z jej utrzymaniem. Dodatkowo w drodze jest położony wodociąg i przewód energetyczny. Pan Wiesław pytał, jak napisać zaproszenie do urzędu gminy o przejęcie propozycji przejęcia drogi, a gdyby odmówili, czy można ją przekazać na Skarb Państwa.

Zawarcie umowy z gminą o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości

Od 2008 r. przepisy przewidują możliwość  zawarcia umowy tzw. nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Z treści art. 9021 § 1 i 2  Kodeksu cywilnego (K.c.) wynika: „przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy, od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości”.

 

Zaproszenie złożone gminie jest to propozycja zawarcie umowy, na którą gmina może, ale nie musi wyrazić zgody. Jednak odmowa lub milczenie gminy nie zamyka możliwości zawarcia umowy przekazania. W tej sytuacji zainteresowany może złożyć zaproszenie staroście reprezentującemu Skarb Państwa.

Zaproszenie gminy do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Jednak procedurę należy rozpocząć od zaproszenia gminy do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Zaproszenie może być złożone w dowolnej formie. W zaproszeniu należy opisać tę nieruchomość: określić powierzchnię, położenie, opisać stan, wszelkie obciążenia i dołączyć dokument stwierdzający prawo własności, np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i budynków. W piśmie można też uzasadnić swój wniosek, wskazując na powody swojej decyzji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa 

Jeśli gmina nie wyrazi chęci skorzystania z zaproszenia w terminie trzech miesięcy od dnia jego wpływu, nieruchomość, w tym wypadku drogę, można przekazać Skarbowi Państwa, który już nie może odmówić zawarcia umowy.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dlatego też przekazanie nieruchomości następuje w drodze aktu notarialnego, którego koszty, według ustalonej praktyki, powinien ponieść podmiot nabywający nieruchomość – tu omawianą drogą.

 

Z chwilą zawarcia stosownej umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie aktu notarialnego własność nieruchomości od razu przechodzi na gminę lub Skarb Państwa.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek pani Kowalskiej: Pani Kowalska posiadała drogę dojazdową prowadzącą do kilku działek w małej miejscowości. Kiedy kilku sąsiadów wybudowało domy i zaczęło regularnie korzystać z tej drogi, zwrócili się do niej z prośbą o jej przekazanie gminie, aby zapewnić jej lepsze utrzymanie i rozbudowę. Pani Kowalska zgodziła się, ale gmina początkowo odmówiła przejęcia drogi ze względu na wysokie koszty utrzymania. Ostatecznie, po serii spotkań i negocjacji, gmina zdecydowała się przyjąć drogę, co znacznie poprawiło dostępność i bezpieczeństwo dla mieszkańców.

 

Propozycja gminy: Pismo z gminy zaskoczyło pana Władysława, bowiem mieszkał od lat u córki i dawno w tamtych stronach nie był. Okazało się jednak, że nadal jest współwłaścicielem drogi, którą pozostali właściciele zdecydowali się przekazać gminie, aby już dłużej nie musieć jej utwardzać. Gmina wyraziła zgodę, ale uzależniła jej przyjęcie od tego, że wszyscy współwłaściciele to zrobią. Pan Władysław uznał, że trzeba pomóc dawnym sąsiadom i zdecydował się na darowiznę udziału na rzecz gminy.

 

Historia rodziny Jankowskich: Rodzina Jankowskich mieszkała w domu przy wąskiej drodze gminnej. Z tej drogi często korzystali inni mieszkańcy wsi. Z czasem droga uległa znacznemu zniszczeniu, co skłoniło Jankowskich do podjęcia inicjatywy przekazania jej gminie w celu remontu i poszerzenia. Po długich dyskusjach i zaangażowaniu lokalnej społeczności gmina zgodziła się przejąć drogę i przeprowadzić niezbędne prace, co znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców.

Podsumowanie

Przekazanie prywatnych dróg dojazdowych gminie jest istotne dla poprawy infrastruktury i dostępności terenów budowlanych. Proces ten, regulowany prawnie, umożliwia nieodpłatne przekazanie nieruchomości, co zwiększa korzyści dla lokalnych społeczności. Przykłady, takie jak sprawa pana Wiesława, pokazują różnorodne aspekty i konsekwencje takich decyzji. Odmowa gminy nie zamyka możliwości przekazania drogi Skarbowi Państwa, co jest równie ważną opcją. Wszystko to przyczynia się do lepszego zarządzania lokalnymi zasobami i zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w sprawach związanych z przekazywaniem dróg dojazdowych lub zagadnieniami prawa nieruchomości? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby upewnić się, że Twoje działania są zgodne z obowiązującym prawem. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - VIII =

art. 9021 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego w 2018 r już nie istnieje i nie ma mozliwości zastosować opisane wyżej postępowanie

Natalia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu