.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Udział w wycieczkach osób powyżej 16 roku życia

Czy jako organizator turystki, mamy jakieś obostrzenia prawne jeżeli chodzi o zabieranie na wycieczki dzieci powyżej 16. roku życia? Czy możemy zabierać osoby niepełnoletnie bez opiekunów i jakie obowiązki na nas spoczywają? Dodam, że nie są to kolonie, obozy itp., ale głównie jednodniowe wyjazdy krajowe i zagraniczne. Jeżeli możemy takie osoby zabierać na organizowane imprezy, czy powinniśmy mieć pisemne zgody rodziców lub opiekunów i jakie informacje takie zgody powinny zawierać? Co w przypadku choroby, hospitalizacji itp/ - czy możemy pod opieką ubezpieczyciela pozostawić osobę – uczestnika wycieczki w szpitalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884) umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej.

 

„Umowa powinna określać:

 

1) organizatora turystyki i numer jego koncesji oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała,

2) miejsce pobytu lub trasę wycieczki,

3) czas trwania imprezy turystycznej,

4) program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,

d) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej,

5) cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny zgodnie z art. 17,

6) sposób zapłaty,

7) rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów,

8) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,

9) wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę,

10) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy”.

 

Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

W przypadku organizowania wycieczek turystycznych niezwiązanych z wypoczynkiem dzieci o młodzieży szkolnej organizator turystyki nie jest związany przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek dla szkół. Jedynym aktem obowiązującym takiego organizatora jest umowa między nim a klientem, określająca ich wzajemne zobowiązania.

 

Pamiętać jednak należy, że osoby poniżej lat 18 – a więc niepełnoletnie – nie mogą samodzielnie takiej umowy zawierać. Dlatego do udziału dziecka w takiej wycieczce potrzebna jest zgoda jego rodzica lub opiekuna. Taką zgodę najlepiej – dla celów dowodowych – uzyskać na piśmie. Jednocześnie z umowy zawartej z rodzicem wynikać powinno, kto przejmuje odpowiedzialność za nieletniego w czasie trwania wycieczki.

 

Jeśli chodzi o pozostawienie uczestnika wycieczki w szpitalu, powinno to być uregulowane w umowie z ubezpieczycielem, a także w umowie z klientem (czyli rodzicem). Każdorazowo należny także powiadomić o fakcie hospitalizacji opiekuna prawnego dziecka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu