.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koszty przekazania mieszkania wnukowi

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.09.2008

Za miesiąc mam wykupić mieszkanie od gminy i spotkać się z notariuszem. Chciałabym to mieszkanie przekazać pełnoletniemu wnukowi. W jaki sposób i kiedy najlepiej to zrobić, aby wnuk poniósł jak najmniejsze koszty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najtańszym sposobem przepisania mieszkania na wnuka będzie zawarcie umowy darowizny. Pani wnuk może skorzystać z ulgi w podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje sytuacji, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

W przypadku darowizny mieszkania kosztem zawarcia umowy będzie opłata notarialna. Każda umowa przenosząca własność nieruchomości musi być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Stawka maksymalna taksy notarialnej uzależniona jest od wartości mieszkania:

  1. mieszkanie wartości do 3000 zł – stawka notarialna: 100 zł;
  2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

 

Są to stawki maksymalne. Notariusz może pobrać opłatę mniejszą niż maksymalną, można więc negocjować stawkę opłaty notarialnej. Do powyższych kwot należy doliczyć 22% podatku VAT.

 

Może Pani przekazać wnukowi mieszkanie w dowolnym czasie po jego wykupie. Ponieważ zbycie lokalu mieszkalnego będzie nieodpłatne, nie zostanie Pani obciążona podatkiem dochodowym.

 

Proszę pamiętać, że w razie zbycia przez Panią lub przez wnuka lokalu przed upływem 5 lat od daty jego nabycia przez Panią – może Pani stracić prawo do bonifikaty, jakiej udzieliła Pani gmina przy sprzedaży mieszkania.

 

Innym sposobem przekazania wnukowi mieszkania może być ustanowienie wnuka w testamencie swoim spadkobiercą. Jeżeli sporządzi Pani testament, w którym powoła Pani do spadku swojego wnuka, to w chwili Pani śmierci stanie się on właścicielem mieszkania, które Pani wykupi. W takiej sytuacji również będzie on zwolniony z podatku od spadku, jeżeli zgłosi nabycie spadku w ciągu miesiąca od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Należy również pamiętać, że jeśli przekaże Pani wnukowi mieszkanie w formie darowizny lub w testamencie, to w przyszłości Pani spadkobiercy ustawowi w przypadku Pani śmierci będą mogli żądać od wnuka należnego im zachowku. Zgodnie z art. 991 K.c. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się – jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl