Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dom 3 m od granicy sąsiada

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.09.2019

Zbudowałem dom 3 m od granicy sąsiada (ściana bez okien). Budynek został wytyczony przez geodetę. Po ukończeniu budowy ten sam geodeta zrobił inwentaryzację i napisał oświadczenie, że jest wszystko zgodnie z prawem. Zgłosiłem do nadzoru zakończenie budowy i nie było zastrzeżeń. Kilka miesięcy później sąsiad dokonał podziału swojej działki i jego geodeta umieścił znak graniczny w takim miejscu, że teraz mój budynek jest w odległości 2,80 m od granicy. W czasie budowy słupka granicznego nie było, ponieważ gmina w granicy zrobiła wodociąg i nie odnowiono tego znaku. W warunkach zabudowy wystawionych przez gminę dotyczących mojej budowy jest zapis, że dopuszcza się mniejszą odległość niż 3 m za notarialną zgodą sąsiada. Na projekcie zagospodarowania działki mam jednak 3 m. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić, żeby wszystko było zgodne z prawem? Mój budynek (ściana bez otworów) jest w odległości 3 m plus 4 m od budynku sąsiada (ściana z oknami). Czy można za zgodą sąsiada zrobić rozgraniczenie i przesunąć granicę w ramach ugody na granicy w obecności geodety?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dom 3 m od granicy sąsiada

Fot. Fotolia

Z opisu wynika, iż pobudował Pan budynek, a obecnie przesunięto granicę, czy też zostanie ona przesunięta z uwagi na wytyczenie granicy nieruchomości.

 

Taka operacja nie może w żadnym wypadku spowodować konieczności zmian w budynku, jak dostosowanie inwestycji już istniejącej do stanu zgodnego z prawem budowlanym. W ogóle nie musi Pan zawierać ugody czy odkupować kawałka gruntu od sąsiada.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę określa bowiem wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym m.in. odległość od granicy działki, ale nie odnosi się do przebiegu granicy jako materii nie należącej do tego postępowania (tak Wyrok NSA oz. w Lublinie z dnia 10.09.2001 r.; sygn. akt II SA/Lu 440/00). Należy podkreślić, że w postępowaniu o zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - organ rozpatrujący tę sprawę nie rozstrzyga kwestii przebiegu granic opierając się w tym względzie na aktualnych podkładach geodezyjnych wynikających z ewidencji gruntów, które jako dokumenty urzędowe korzystają z domniemania prawdziwości (art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego) – por. wyrok WSA w Krakowie; sygn. akt II SA/Kr 918/08.

 

W Pana przypadku ewentualne postępowanie PINB mogłoby dotyczyć odstępstw od projektu czy decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli takowe miały miejsce.

 

Problematyka wobec odnoszącej się do niej regulacji prawnej (por. § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2015 r., poz. 1452) przewidującej różne dopuszczalne warianty określenia odległości wznoszonej zabudowy od granicy z działką sąsiednią, winna była zostać oceniona przez organy nadzoru budowlanego przez pryzmat treści decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej dla kontrolowanego zamierzenia inwestycyjnego. W decyzji tej bowiem odległości wznoszonego budynku od granicy z działką sąsiednią zostały wiążąco dla inwestora określone i przesądzone.

 

W sprawie tej nie ulega przy tym wątpliwości okoliczność, że wytyczenie budynku na działce i jego późniejsze posadowienie na gruncie, nastąpiło w sposób zgodny z przepisami, tj. w odległości 3 m od granicy z działką określonej i uwidocznionej na wskazanej wyżej mapie sytuacyjno-wysokościowej.

 

W dacie wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę tych granic nie było w takim stanie, w jakim są obecnie. Określenia i wytyczenia obiektu budowlanego w terenie należało dokonać wedle istniejącego stanu prawnego i faktycznego I z Pana opisu wynika, iż geodeta tak zrobił.

 

Późniejsze przesunięcie granicy nie może skutkować koniecznością nakazania inwestorowi zachowania odległości określonych w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. od wybudowanego budynku do nowo ustalonej granicy działki, jeżeli obiekt ten był wykonywany w okresie ważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i w trakcie wykonywania robót zachowane zostały odległości od wówczas obowiązującej granicy, zgodnie z tą decyzją oraz przepisami prawa budowlanego (str. 7 uzasadnienia wyroku w sprawie II SA/Ol 945/07).

 

Przepisy rozporządzenia co do odległości stosuje się do nowych budynków, lub rozbudowywanych lub dobudowywanych. NIGDY DO STOJĄCYCH NA GRUNCIE, gdzie w wyniku zmian ewidencyjnych zmienił się przebieg granicy. Jeśli budynek stoi pobudowany zgodnie z przepisami i pozwoleniem, żadna siła nie zmusi Pana do dostosowania go do nowej granicy ani nie nakazuje przesuwania granicy odnośnie domu.

 

Poniżej podaje orzeczenie http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/htlh5/wsa,II-SA-Ol-945-07,wstrzymanie_robot_budowlanych_wznowienie_tych_zaniechanie_dalszych_prawo/

 

Regulacja wynika z przepisów prawa. Być może są inne wyroki w tym temacie, jednak ich ilość nie przekłada się na nic, skoro interpretacja przepisów nie jest sporną kwestią. I jest jednoznaczna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dwa =

»Podobne materiały

Uzyskanie zgody na rozbudowę domu mimo sprzeciwu jednego ze współwłaścicieli

Wraz z mężem zamieszkaliśmy z moimi rodzicami, którzy podupadli na zdrowiu i potrzebują całodobowej opieki. Ich mieszkanie składa się z jednego pokoju i kuchni, w której mieszkamy. Działka i dom, w którym znajduje się mieszkanie, są własnością kilku osób, m.in. mojego brata. Chcieliśmy z mężem

 

Wstrzymanie robót budowlanych

Mój problem dotyczy wstrzymania robót budowlanych. Na mojej działce znajdował się stary budynek gospodarczy (do 20 m2), który przylegał do granicy z działką sąsiada. Dostałem pozwolenie na rozbiórkę tego budynku. Po rozbiórce rozpocząłem w tym samym miejscu budowę nowego budynku gospodarczego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »