.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak sprawdzić czyjeś wykształcenie?

• Data: 29-04-2024 • Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Próbuję potwierdzić wykształcenie pewnej osoby, która pojawia się w wywiadach telewizyjnych, radiu i prasie. Działa w kampanii wyborczej i w swoim oficjalnym CV potwierdza, że ukończyła uniwersytet. Uniwersytet niestety nie chce udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych. Jak można potwierdzić wykształcenie tej osoby? Jakie przepisy obowiązują w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak sprawdzić czyjeś wykształcenie?

Zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art. 1 ust. 1). Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. W myśl art. 5 ust. 2 prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jak wynika z ust. 2 art. 5 ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie informacje o sprawach publicznych podlegają upublicznieniu?

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

– organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

– zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

– polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

– danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa;

– majątku publicznym.

Jak wynika z powyższego informacje publiczne dotyczą głównie organów władzy publicznej i majątku publicznego. Nie można na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej domagać się wyjawienia przez uczelnię, czy dana osoba ukończyła ich studia. Nawet gdyby osoba, o której mowa w pytaniu pełniła funkcję publiczną to ustawa o dostępie do informacji publicznej nie dotyczyłaby informacji prywatnych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1 - Konferencja branżowa

Jan Kowalski, ekspert branży energetycznej, często występuje na konferencjach i w mediach jako specjalista z wyższym wykształceniem technicznym. Jednak pojawiają się wątpliwości co do autentyczności jego tytułu inżyniera. Aby zweryfikować te informacje, można przeszukać publicznie dostępne bazy danych o absolwentach, które niektóre uczelnie udostępniają online, sprawdzić publikacje naukowe, w których wymienieni są autorzy z afiliacjami, lub skontaktować się z profesjonalnymi stowarzyszeniami branżowymi, do których Jan mógłby należeć, aby potwierdzić jego kwalifikacje.

 

Przykład 2 - Kampania wyborcza

Anna Nowak, kandydatka w lokalnych wyborach, podkreśla w swojej kampanii, że ukończyła prestiżowe studia prawnicze. Ponieważ kandydat na urząd publiczny musi wykazać transparentność, można sprawdzić te informacje poprzez oficjalne komunikaty wyborcze, które często zawierają zweryfikowane dane o wykształceniu kandydatów. Dodatkowo, istnieje możliwość wglądu do jej deklaracji majątkowej, która może zawierać informacje o jej edukacji, jeśli zdecydowała się je ujawnić.

 

Przykład 3 - Rekrutacja pracownika

Firma X rozważa zatrudnienie nowego dyrektora finansowego, którego CV zawiera informacje o ukończeniu renomowanej szkoły biznesowej. Aby potwierdzić prawdziwość tych informacji, dział HR może skorzystać z usług firm zajmujących się weryfikacją referencji i wykształcenia, które profesjonalnie zajmują się potwierdzaniem autentyczności dokumentów edukacyjnych oraz sprawdzaniem historii edukacyjnej kandydatów. Ponadto, warto sprawdzić dostępne sieciowe profile zawodowe, takie jak LinkedIn, które mogą zawierać ślady potwierdzające jego edukacyjną przeszłość, jak również rekomendacje i potwierdzenia od osób związanych z uczelniami.

Podsumowanie

Potwierdzenie wykształcenia danej osoby może być kluczowe w wielu kontekstach, od kampanii wyborczych po rekrutację na wysokie stanowiska. Chociaż prywatność osobista ogranicza dostęp do niektórych danych, istnieją legalne metody weryfikacji, takie jak publiczne rejestry, bazy danych absolwentów, czy profesjonalne serwisy weryfikacyjne. Warto korzystać z dostępnych narzędzi, aby zapewnić transparentność i wiarygodność w kluczowych dla społeczeństwa kwestiach.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawdzeniu czyichś kwalifikacji lub w innej kwestii? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w redagowaniu pism – szybko, wygodnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu