.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Środki z projektu z UE a zajęcie komornicze

Osoba ma zajęcie komornicze. Ma otrzymać środki za realizację zadania pochodzące z działań w projekcie z UE (na podstawie konkursu zgłaszający się został wyłoniony do świadczenia usługi w projekcie). Czy zatem środki mogą być zajęte przez komornika, czy nie podlegają zajęciu? Czy beneficjent może wypłacić należność usługodawcy, czy też ma przekazać całość do komornika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Środki z projektu z UE a zajęcie komornicze

Środki z projektu z EU

Zgodnie z treścią art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego „środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone”.

 

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to – będące środkami publicznymi – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Szczegółowe określenie środków, których dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawarte jest w art. 5 ust. 3 tej ustawy. Obejmuje ono także środki pochodzące z funduszy strukturalnych, którymi – zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210, s. 25 ze zm., określanym dalej jako rozporządzenie nr 1083/2006) – są m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności.

Dotacja a wynagrodzenie

Z tego, co widzę, w tej akurat sprawie, egzekucja dotyczy już wierzytelności o zapłatę, które są wypłacane ze środków unijnych, a nie samych wpłat typu dotacja ze środków unijnych. Dotacja bezwzględnie nie podlega egzekucji. Tu jednak nie mamy do czynienia z dotacją, tylko z wynagrodzeniem, którego źródłem są środki unijne. Dlatego też nie jest to doregulowane we wspomnianym przepisie. Gdyby to była wierzytelność Państwa o wypłatę tych środków czy środki te byłyby na Państwa rachunku bankowym, to nie podlegałyby egzekucji, ale w tej sytuacji to jest wynagrodzenie należne dłużnikowi od Państwa, a nie wprost ze środków unijnych.

Zajęcie komornicze środków

W mojej osobistej ocenie nie ma już wyłączenia z egzekucji w tym zakresie, ale jest to moje zdanie, którego nie mogę poprzeć np. orzeczeniem sądu, bo nie odnalazłam takiego.

 

Mogę Państwo zawsze napisać do komornika pismo, w ramach którego wyjaśnicie mu, że wynagrodzenie dłużnika będzie płacone ze środków unijnych na ten cel przeznaczonych. Być może komornik odstąpi od egzekucji. Tak proponuję zrobić w pierwszej kolejności. Jeżeli komornik nie uchyli zajęcia, to niestety moim zdaniem należałoby to zapłacić komornikowi. Jeżeli uda mi się odnaleźć podobną sprawę rozstrzygniętą, doślę informację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu