Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozytywny wynik na obecność narkotyków podczas rutynowej kontroli

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.09.2016

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Jechałem normalnie, nie stwarzałem zagrożenia, mam czyste konto, jeśli chodzi o wykroczenia. Tego dnia, jak i wcześniej, nie paliłem marihuany, ale mimo to badanie na zawartość narkotyków wykazało, że posiadałem w sobie THC. Sześć dni przed zatrzymaniem byłem na przyjęciu, gdzie znajomi palili marihuanę i to jest jak dla mnie jedyne wytłumaczenie tej sytuacji. Podkreślam, że ja nie paliłem. Powinienem dodać, że od 3 lat jestem na terapii antynarkotykowej, utrzymuję całkowitą abstynencję. Terapię podjąłem, ponieważ blisko 10 lat byłem uzależniony od narkotyków, mam wyrok w zawieszeniu za posiadanie. Co robić w tej sytuacji? Byłem pewny, że jestem w 100% czysty! Czy mogę zostać uniewinniony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Z opisu wynika, że policja podejrzewa Pana o popełnienie czynu z art. 178a § 1 K.k., zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k. zgodnie z którym: „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06 „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 k.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa.”

 

Praktyka pokazuje, iż długość, na którą orzekany jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdu określonego rodzaju, jest proporcjonalna do poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu lub alkoholu we krwi.

 

Zasadnym jest jednak skupienie się na okolicznościach zdarzenia, które mogą doprowadzić w swych skutkach do Pana uniewinnienia albo umorzenia postępowania przygotowawczego.

 

Obecnie prokuratura właściwa do prowadzenia sprawy będzie prowadzić postępowanie przygotowawcze mające na celu dokładne zbadanie sprawy. Do czasu ewentualnego postawienia Panu zarzutu sprawa toczy się in rem, czyli w sprawie. Z momentem przedstawienia zarzutu postępowanie toczy się in personam. Ciężar udowodnienia Panu prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odrzucającego spoczywa na prokuraturze. Z opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) – nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Zasadnym będzie złożenie, po przedstawieniu zarzutów, wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego toksykologa, na okoliczność ustalenia, czy przebywanie w towarzystwie osób palących marihuanę może spowodować pozytywne wskazanie narkotestu.

 

Biegły toksykolog jest bowiem w stanie wyliczyć, czy w okresie od opuszczenia pomieszczenia u znajomych do chwili zatrzymania osiągnięcie stanu wskazującego na obecność środka odurzającego, w którym znajdował się Pan w chwili sprawdzenia narkotestem, jest możliwe, czy też nastąpiło ono później. W mojej ocenie wersja, jaką Pan przedstawia, będzie musiała zostać sprawdzona przez biegłego. Teraz proszę zebrać dokumentację potwierdzającą Pana leczenie od uzależnienia celem wykazania podjęcia terapii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus X =

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycję do Polski.

 

Jak wygląda procedura po zatrzymaniu prawa jazdy?

Podczas kontroli drogowej ponad 2 miesiące temu badanie alkomatem wykazało u mnie 0,11 mg/l, następne badanie wykazało 0,10, w wyniku czego zostało zatrzymane moje prawo jazdy. Po spotkaniu na komisariacie policjant stwierdził, że będzie wnioskował o grzywnę 500 zł i zatrzymanie prawa jazdy na okres

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »