.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 18.05.2008

Osiągnęłam wiek emerytalny (61 lat) i zamierzam w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Z porozumienia między mną a dyrekcją firmy wynika, że najprawdopodobniej podejmę ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wiem, że wraz z przejściem na emeryturę nabywa się prawo do odprawy emerytalnej. Kierownictwo firmy twierdzi, że w przypadku wypłacenia odprawy emerytalnej przerwa w zatrudnieniu musi wynosić tyle miesięcy, za ile została naliczona odprawa emerytalna. Jeżeli przerwa w zatrudnieniu wyniesie tylko 1 dzień, odprawa nie zostanie wypłacona od razu, ale dopiero po ostatecznym zakończeniu pracy. Czy opinia pracodawcy jest zgodna z prawem? Czy w przypadku likwidacji odpraw emerytalnych nie nastąpi utrata wcześniej nabytych praw i zawieszona wypłata świadczenia zostanie wypłacona po ewentualnej zmianie przepisów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Zgodnie z przepisem art. 92 1 Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

Nabycie prawa do odprawy uzależnione jest zatem nie tylko od nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych, ale również od zrezygnowania ze świadczenia pracy.

W znaczeniu prawnym można przejść na emeryturę tylko raz w życiu, zatem nawet jeśli dana osoba podejmie zatrudnienie korzystając z uprawnień emerytalnych, to nie nabędzie nowego prawa do odprawy emerytalno-rentowej, gdyż takie prawo nabywa się tylko raz w życiu.

Odprawa emerytalna a ponowne zatrudnienie się u tego samego pracodawcy

Pani nabyła prawo do emerytury i ten fakt zostanie stwierdzony decyzją organu ubezpieczeniowego, a zatem nabędzie Pani uprawnienie do odprawy emerytalnej z dniem zakończenia stosunku pracy. Nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, że pracodawca ma zamiar ponownie Panią zatrudnić, ani jak długi okres upłynie między rozwiązaniem stosunku pracy i nawiązaniem nowego między tymi samymi stronami.

 

Jeżeli nabyła Pani roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej z dniem zakończenia stosunku pracy, to roszczenie to staje się wymagalne i zmiana przepisów nie może spowodować jego utraty. Trzeba jednak pamiętać, iż roszczenie to może ulec przedawnieniu (w tym przypadku okres przedawnienia wynosi 3 lata – art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie pod redakcją Zbigniewa Salwy, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl