.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Możliwości egzekucji komorniczej a pobyt za granicą

• Autor: Elżbieta Gołąb

W 2003 r. dostałam w banku kredyt na zakup samochodu. Po dwóch latach przestałam go spłacać (bo straciłam pracę) i wyjechałam za granicę. Zostałam wymeldowana z mieszkania rodziców, w którym po jakimś czasie pojawił się komornik. Nie mam żadnego majątku ani zameldowania w Polsce – co więc może zrobić komornik? Czy mogę się dowiedzieć, na jakim etapie jest egzekucja? Czy komornik może mnie zatrzymać np. na lotnisku? Czy może on zająć moje środki wpłacane na IKE lub majątek mojego narzeczonego albo moje konto zagraniczne?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Możliwości egzekucji komorniczej a pobyt za granicą

Wyjazd za granicę a niespłacony dług w Polsce

Pani wierzyciel – bank, który udzielił Pani kredytu na zakup samochodu, miał tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności w związku z brakiem zapłaty przez Panią rat kredytu i na tej podstawie skierował sprawę o egzekucję do komornika. Wierzyciel podał Pani adres, taki jaki był prawdopodobnie na umowie kredytowej. Ponieważ Pani już pod tym adresem nie mieszka, wierzyciel powinien ustalić (także za pośrednictwem komornika, który działa na rzecz wierzyciela) nowy adres dłużnika. Może w tym celu może złożyć zapytanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które gromadzi informacje o wszystkich osobach zameldowanych w Polsce w wyspecjalizowanej komórce – w Wydziale Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich (jego zadaniem jest m.in. udzielaniem informacji adresowych ze zbioru PESEL).

 

Jeżeli nie posiada Pani żadnego adresu na terenie Polski (stałego i tymczasowego) ani żadnego majątku ruchomego (rzeczy) i nieruchomości, to wtedy komornik na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego umorzy postępowanie z urzędu. Na podstawie art. 826 umorzenie postępowania powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możliwości wszczęcia ponownie egzekucji. W związku z tym, jeżeli wróci Pani do Polski wcześniej niż po 10 latach od umorzenia postępowania, to wierzyciel może ponownie wszcząć egzekucję tego niezapłaconego długu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego

Komornik zawsze wysyła informację o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – podając sygnaturę, może otrzyma Pani taką informację telefonicznie (na pewno da się to załatwić osobiście). Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że jak się Pani uda osobiście, to komornik może Panią zapytać o Pani aktualny adres zamieszkania.

 

Pieniądze Pani przyszłego męża nie będą mogły zostać zajęte, gdyż egzekwowane zobowiązanie pochodzi z czasów, gdy nie byliście Państwo małżeństwem i są Pani długami, w związku z czym nie może zostać wydana rozszerzona klauzula wykonalności na Pani męża w związku z tymi zobowiązaniami.

Czy osoba przebywająca za granicą może być zatrzymana za niespłacony dług w Polsce?

Komornik nie ma możliwości wydania nakazu zatrzymania. Zatrzymanie jest instytucją prawa karnego, a nie cywilnego. Zatrzymać kogoś można tylko i wyłącznie na podstawie postanowienia sądu (lub w sytuacji popełnienia przestępstwa uprawnienie takie ma policja lub inny organ wymieniony w odrębnych przepisach, np. straż graniczna), lecz nie może tego robić komornik. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika toczy się na podstawie Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego – czyli prawa cywilnego – i nie ma on takich uprawnień, by kogoś zatrzymywać.  Sąd może wydać nakaz zatrzymania, ale w postępowaniu karnym, a nie cywilnym.

 

Komornik ma możliwość zajęcia środków zgromadzonych w IKE.

 

Polski komornik nie ma żadnej możliwości prowadzenia egzekucji poza granicami kraju. Nie może więc zająć rachunku bankowego w zagranicznym banku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu