.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie składek na ZUS za pracowników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.05.2012

Mam zaległe składki na ZUS za prowadzenie firmy w latach 2000-2003 oraz za lata 2004-2008 – z innej prowadzonej przeze mnie działalności. Jaki okres można przyjąć za przedawniony? Dodam, że w przypadku pierwszej firmy nie było żadnych upomnień, tylko ostatnio otrzymałem informację o zaleganiu. Jak się mają składki za okres 2004-2008 do zmian przepisów o przedawnieniu od 1 stycznia 2012 r.? Kiedy dochodzi do przedawnienia składek na ZUS za pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74).

 

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej. Przyjmuje się, że jest nim, po uprzednim zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, dzień faktycznie podjętych działań związanych z przedmiotem prowadzonej działalności. Oczywiście obowiązek ten ustaje z dniem zakończenia prowadzenia tej działalności.

 

Od 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach, bez względu czy był przerywany bieg przedawnienia, czy nie. Według orzeczenia NSA odnośnie przedawnienia (5 czy 10 lat) stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty (bieg odsetek jest wstrzymany od dnia złożenia podania o układ ratalny), jak i niektóre inne czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik.

 

Do wszystkich należności składkowych na ubezpieczenie społeczne, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. (czyli przed zmianą przepisów) i które przed tą datą nie uległy jeszcze przedawnieniu (przy zastosowaniu 5-letniego okresu przedawnienia na mocy starych przepisów), zastosowanie znajduje nowy termin przedawnienia – czyli termin 10-letni (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II UZP 5/08:

 

Dziesięcioletni okres przedawnienia, przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074), znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu według przepisów dotychczasowych”.

 

Do składek ZUS, o których Pan napisał, ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia.

 

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy z 2012 roku, przewiduje ona 5-letni termin przedawnienia, ale biegnący od 1 stycznia 2012 r. Jeśli składki nie przedawniły się do tego okresu.

 

Wyjątkiem są składki, które z 10-letnim okresem przedawniły się do 1 stycznia 2012 roku.

 

Oznacza to tyle, że przedawnione składki ZUS dotyczą okresu 2000-2001, z kolei składki ZUS za lata 2004-2008 nie przedawniły się. Nie są również przedawnione składki z 2003 roku.

 

Jeśli chodzi o składki ZUS za pracowników – mają zastosowanie te same reguły.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (6):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 7 =

03.03.2016

Szanowni Państwo. prowadziłam działalność gospodarczą 0d 2002 do 2006 roku. I absolutnie zawsze po miesiącu opóźnienia składek przychodziło WEZWANIE do Zapłaty, następnie DECYZJA o egzekucji i w końcu KOMORNIK SKARBOWY zajmował konto bankowe jak było mało przychodził po kasę do firmy i zawsze miał pieniadze. TO SKĄD SĄ TE K...... ZALEGŁOŚCI

Anira

05.11.2012

Jak mógł Pan nie zapłacić składek ZUS pracownikom?!!

Anna

05.05.2012

Panie Witku, prosze sie nie wkurzac, niestety w tym przypadku prawo dziala wstecz i to na mocy decyzji sadow polskich.

Hanna

23.10.2011

Klasyczny przykład działania prawa wstecz. Naciagana interpretacja prawa dla ratowania zusu.

witek

20.10.2011

Jak składki na ZUS mogą być nie przedawnione z 2000 roku. Przecież w 2000 roku one powinny być zapłacone i dlatego przedawniły się 5 lat później. Jak można mówić o przedawnieniu przedawnienia.

stz

17.03.2011

Czy Pani pracuje dla ZUS, tych złodzieji co starają się ściągać nawet zapłacone składki z 2000 roku. A nie ma ich jak udokumentować bo teraz banki mają, zgodnie z polskim "dzikim prawem" dokumenty z ostatnich pięciu lat i to dlatego w ZUS czekają 10 lat by obywatel nie miał możliwości udowodnienia że nie jest winien nic.
Pani prawiczka zapomniała chyba o lex retro non agit.
Przypomnę wiec pani, że stosowanie do określonych zdarzeń przepisów,które nie obowiązywały w momencie zajścia tych zdarzeń (...), pozostaje w
sprzeczności z zakazem wstecznego stosowania prawa, określonej w:
Σ art. 2 konstytucji,
Σ art. 3 kodeksu cywilnego,
Σ art. XXVI przepisów wprowadzających kodeks cywilny.
Z pobłażaniem dla Pani wiedzy

Zulu

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl