Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie działalności gospodarczej i świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.05.2009

Chcę założyć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i świadczyć usługi m.in. dla mojego byłego pracodawcy. Interesuje mnie standardowa forma działalności gospodarczej (nie samozatrudnienie). Nie chcę tracić prawa do odliczeń i ulg. Jaka forma umowy współpracy z byłym pracodawcą jest dla mnie najkorzystniejsza? W którym momencie powinnam założyć działalność: czy teraz, czy dopiero po ustaniu stosunku pracy (kwestia obniżonych stawek ZUS)? Proszę o nakreślenie zagrożeń wynikających z takiej formy współpracy. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie działalności gospodarczej i świadczenie usług dla byłego pracodawcy

Założenie działalności gospodarczej opierającej się na współpracy z dotychczasowym pracodawcą

Zasadniczo w polskim prawie panuje zasada swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego): „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Strony zawierające umowę mogą zawrzeć jedną z tzw. umów nazwanych, jak np. umowę-zlecenie, umowę o dzieło, lub też ułożyć stosunek prawny między sobą w sposób dowolny i im odpowiadający (umowy nienazwane).

 

Z pytania wynika, że chce Pani założyć własną działalność gospodarczą i oprzeć ją na wykonywaniu usług na rzecz swojego obecnego pracodawcy.

 

Przede wszystkim, decydując się na współpracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą, trzeba umiejętnie sporządzić umowę, tak aby nie okazało się, że wykonywane przez Panią czynności traktowane są jak te, które wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy.

Zawarcie umowy współpracy gospodarczej

W Pani przypadku polecałbym zawarcie z pracodawcą po prostu umowy współpracy. Na podstawie umowy współpracy osoba fizyczna zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (czyli jako przedsiębiorca) do wykonywania określonych usług na rzecz innego przedsiębiorcy. Podstawą nawiązania współpracy jest często umowa cywilnoprawna nazywana umową o współpracy gospodarczej, umowa o świadczenie usług itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy sam tytuł umowy. Z treści umowy, a przede wszystkim ze sposobu jej realizacji, musi wynikać, że warunki wykonywania umowy różnią się od umowy o pracę oraz od zwykłej umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Założenie firmy związanej z jednym kontrahentem

Przechodząc do kwestii ewentualnych zagrożeń, o których wspomina Pani w pytaniu, na wstępie należy zauważyć, że jeśli zakłada się jako osoba fizyczna firmę mocno związaną z jednym kontrahentem (w Pani przypadku – z byłym pracodawcą), trzeba starannie układać zasady współpracy. Fiskus może bowiem uznać, że praca, którą wykonuje osoba fizyczna, nie jest wcale działalnością gospodarczą. Wówczas może opodatkować przychody, jak np. wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

Poniżej przedstawię kilka kwestii, na które powinna Pani zwrócić szczególną uwagę w takiej umowie.

 

Umowa powinna gwarantować Pani możliwość samodzielnej, niekontrolowanej przez byłego pracodawcę, organizacji pracy, w tym wybór godzin jej rozpoczynania i kończenia, a także miejsce świadczenia pracy. To Pani powinna sama określić sposób i czas świadczenia usługi, najlepiej we własnej siedzibie. Chodzi o to, aby uniknąć zapisów sugerujących, że praca jest wykonywana pod kierownictwem byłego pracodawcy.

 

Ponoszenie przez Panią odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat świadczonych usług – to na Pani powinno ciążyć ryzyko niewykonanej lub źle wykonanej usługi.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Ryzyko gospodarcze powinno obciążać również Panią – chodzi o to, że prowadzi Pani działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko gospodarcze. Za ewentualne nieuzyskanie przewidywanych dochodów odpowiada tylko Pani. Za istnieniem ryzyka gospodarczego będzie przemawiał np. fakt ponoszenia przez Panią ujemnych konsekwencji z tytułu nierzetelnego wykonania obowiązków, np. odszkodowanie związane z niedotrzymaniem terminu wykonania usługi itp.

 

Jeśli spełnione zostaną powyższe warunki, wówczas nie naraża się Pani ani Pani były pracodawca na zarzut, że łączący Państwa stosunek prawny jest w istocie stosunkiem pracy.

 

Taki zarzut może się bowiem pojawić, gdy na podstawie umowy o współpracy jest wykonywana praca lub usługi w sposób typowy dla stosunku pracy.

Kto może skorzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne?

Jeśli zaś chodzi o kwestię obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, to zakładam, że ma Pani na myśli prawo do opłacania składek przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że z preferencyjnych zasad rozliczania nie może skorzystać m.in. osoba wykonująca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy wykonywała czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

W związku z tym, jeśli zakres czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej pokrywałby się z zakresem czynności, jakie wykonywała Pani, będąc pracownikiem, wówczas nie będzie Pani mogła skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - dziewięć =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy o współpracy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Pracuję dla pewnej firmy na podstawie umowy, w której wymieniony jest 3-miesięczny okres wypowiedzenia dla obu ze stron. Dostałem właśnie informację o natychmiastowym rozwiązaniu umowy bez uwzględnienia jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, bo kontrahent

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »