Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Regres ubezpieczeniowy (typowy) wobec sprawcy szkody

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.09.2009

Artykuł omawia kwestię typowego (właściwego) regresu ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody o zwrot kwoty wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zawierając umowę ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczania autocasco, w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy między innymi zapisy zobowiązujące ubezpieczającego w przypadku kolizji z innym pojazdem do zanotowania danych dotyczących tego pojazdu, jego kierowcy, numeru polisy oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

 

Powyższe ma przede wszystkim umożliwić ubezpieczycielowi zweryfikowanie okoliczności powstania szkody, wskazanych przez poszkodowanego, lecz także zabezpieczyć i ułatwić ubezpieczycielowi dochodzenie regresowego roszczenia zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania od odpowiedzialnego za jej powstanie sprawcy szkody.

 

Zgodnie z art. 828 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Roszczenie powyższe zwykło się określać mianem regresu typowego (właściwego).

 

Powyższe oznacza, iż z chwilą wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wstępuje w miejsce poszkodowanego, nabywając prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy szkody, tak jakby sam był poszkodowanym, a szkoda swoją wysokością równałaby się wypłaconemu odszkodowaniu. Uprawnienie to ponadto przechodzi na ubezpieczyciela z mocy samego prawa, a więc nie jest w tym zakresie wymagana zgoda poszkodowanego. Jednakże przepis ten zezwala stronom umowy ubezpieczenia na odmienne od powyższego określenie zasad przejścia uprawnień regresowych na ubezpieczyciela, brak jakichkolwiek zapisów w tej kwestii powoduje jednakże konieczność zastosowania regulacji ustawowej.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wskazać także należy, iż odmienne od ustawowych zapisy umowy ubezpieczenia nie mogą prowadzić do sytuacji, gdy ubezpieczający po otrzymaniu odszkodowania zachowuje prawo dochodzenia od sprawcy szkody odszkodowania w pełnej wysokości. Bowiem z chwilą otrzymania odszkodowania lub jego części, roszczenie ubezpieczającego zostaje w tym zakresie zaspokojone i jeżeli nie przejdzie na ubezpieczyciela, wygasa.

 

Jeżeli z kolei ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Taka regulacja ma przede wszystkim zadanie ochronne wobec poszkodowanego, który w pierwszej kolejności, przed ubezpieczycielem, powinien mieć możliwość zaspokojenia swoich roszczeń względem sprawcy szkody, dążąc do jej naprawienia w całości.

 

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia podmiotowe odnośnie regresu ubezpieczeniowego, i tak zgodnie z § 2 ww. artykułu nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Oceny pozostawania wskazanej osoby we wspólnym z poszkodowanym gospodarstwie domowym dokonuje się w oparciu o faktyczne wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie tych osób. Może to niekiedy prowadzić do sytuacji, w których osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym będzie osoba niespokrewniona z poszkodowanym (np. konkubina), a z kręgu tych osób wykluczona zostanie żona, która z poszkodowanym wspólnie nie zamieszkuje.

 

Ustawodawca w § 3 ww. artykułu wskazał, iż powyższe zasady znajdują również odpowiednie zastosowanie w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. Oznacza to, iż również w sytuacjach, gdy ubezpieczony (poszkodowany) nie jest ubezpieczającym (nie zawierał umowy ubezpieczenia, lecz został objęty ochroną ubezpieczeniową na mocy umowy zawartej przez inną osobę – ma to miejsce np. w przypadku umów ubezpieczenia mienia w transporcie zawieranych przez przewoźników na rzecz osób, których towary przewożą), wypłata odszkodowania takiemu ubezpieczonemu również powoduje przejście jego praw z tego tytułu na ubezpieczyciela.

 

Powszechnie ugruntował się także pogląd, iż uprawnienia poszkodowanego w związku z wypłatą na jego rzecz odszkodowania, przechodzą na ubezpieczyciela wprost, tj. wraz ze wszystkimi jego elementami, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy określaniu biegu terminu przedawnienia roszczenia regresowego do sprawcy szkody.

 

Kwestia terminu przedawnienia roszczenia do sprawcy szkody po wstąpieniu ubezpieczyciela w prawa poszkodowanego wymagała wykładni przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 31.05.1985 r. (sygn. akt III CRN 148/85) stwierdził, że „roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu (art. 117 K.c.) w takich warunkach, w których przedawnia się nabyte przezeń roszczenie ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę w ubezpieczonym mieniu (art. 828 § 1 K.c.). Ubezpieczyciel zatem, wstępując w miejsce ubezpieczającego (art. 518 § 1 pkt 4 K.c.), nabywa do osoby trzeciej roszczenie z takim ograniczonym terminem przedawnienia, jaki po odliczeniu okresu, który do tego czasu upłynął – pozostawał ubezpieczającemu na dzień zapłaty odszkodowania do dochodzenia od tej osoby wynagrodzenia wyrządzonej mu szkody”.

 

Obecnie więc z chwilą powstania szkody zaczyna biec termin przedawnienia do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym wobec sprawcy szkody zarówno dla samego poszkodowanego, jak i zakładu ubezpieczeń, który po wypłacie odszkodowania wstąpił w prawa poszkodowanego. Nie ma tu znaczenia ani chwila powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, ani data wypłaty odszkodowania, gdyż jeżeli przykładowo ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po upływie 2 lat od powstania szkody, to po wstąpieniu w prawa poszkodowanego pozostanie mu już jedynie 1 rok na dochodzenie zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody.Stan prawny obowiązujący na dzień 05.09.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus jeden =

27.03.2015

Art. 828 KC w ubezpieczeniach wprowadzono aby ludzie ze strachu przed regresem wykupywali polisy. Tak manipuluje się społeczeństwem przepisami prawa - tak zmusza do inwestowania pieniędzy w firmy ubezpieczeniowe - które mają czysty zysk ze składek nie naruszanych w przypadku jakiejkolwiek szkody. Artykuł 828 Regres, to łatwe pieniądze z bijącego się między sobą społeczeństwa. Oklaski dla polskiego prawa!!!
Uwaga Firmy ubezpieczeniowe - można zarobić!
W związku z artykułem 828 i 415 KC (regres), zapraszam wszystkich kreatywnych ubezpieczycieli, którzy mają pomysł na znalezienie szkody majątkowej i będą mogli uzyskać dowolne środki od sprawcy. Masz pomysł - Masz polisę. Wynagrodzenie za usługę wg składki zwanej ubezpieczeniową.
PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!

Gosc

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »