Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie dóbr osobistych przez teściową

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 28.04.2009

Po kłótni z żoną teściowa przez długi czas, nie pozwalając mi dojść do słowa, obrażała mnie, wyzywając w najbardziej haniebny sposób. Po zajściu okazało się, że mam stan przedzawałowy. Obecnie grozi mi już drugi zawał. Teściowa naruszyła niejednokrotnie moją godność i dobro osobiste. Czy mam szansę na wszczęcie w tej sprawie postępowania w stosunku do teściowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naruszenie dóbr osobistych przez teściową

Dochodzenie roszczeń cywilnych o naruszenie dóbr osobistych

W zaistniałej sytuacji ma Pan niejako dwie drogi postępowania.

Pierwsza to dochodzenie roszczeń cywilnych za naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – pozostają pod ochroną prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 24 ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych

Zgodnie natomiast z art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

 

Na mocy tego przepisu może więc Pan przed sądem cywilnym domagać się zasądzenia na swoją rzecz zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie bowiem jest jednym ze środków ochronnych dóbr osobistych. Zadośćuczynienie pieniężne to odpowiednia suma pieniężna, przyznawana przez sąd z tytułu doznanej krzywdy temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone. Krzywdy polegają na ujemnych przeżyciach (cierpieniach fizycznych lub psychicznych) związanych z naruszeniem dobra osobistego pokrzywdzonego, nie można ich jednak mierzyć jednostkami pieniężnymi. Przyjmuje się więc, że takie zadośćuczynienie ma po prostu charakter kompensacyjny.

 

Każdy może żądać, aby krzywdy, które doznaje w związku z naruszeniem dóbr osobistych, zostały w pewien sposób zrekompensowane. Zadośćuczynienie za doznany uszczerbek fizyczny czy też psychiczny może nastąpić bądź przez świadczenie pieniężne na rzecz osoby, której dobro zostało naruszone, bądź na cel społeczny – zależy to od woli żądającego ochrony.

Jak bronić się przed groźbami karalnymi?

Druga możliwość, jaką Pan ma, to skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego.

 

Z przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że mogłyby tu wchodzić w grę stosowanie groźby karalnej z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, zniewaga z art. 216 oraz naruszenie nietykalności cielesnej z art. 217 § 1.

 

Zarówno zniewaga z art. 216, jak i naruszenie nietykalności cielesnej są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. W sprawach prywatnoskargowych sam pokrzywdzony – bez ingerencji oskarżyciela publicznego (prokurator może objąć oskarżenie, jeżeli uzna, że wymaga tego interes społeczny) – uprawniony jest do wniesienia aktu oskarżenia i tym samym wszczęcia postępowania sądowego.

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystał Pan z obu dróg postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus II =

24.04.2016

bravo panie andrzeju... nie można zmienić kobiety , można zmienić kobietę ale to i tak nic nie zmieni

jolanta

28.07.2012

A czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie jest sposobem cywilizowanym?

Agnieszka

11.03.2012

Rzecz w tym, że należy jeszcze udowodnić takie naruszenia i to jest najtrudniejsze, w opisanym przypadku wręcz niemożliwe. Akademickie przywołanie przepisów to część sprawy a przeprowadzenie sprawy w taki sposób by zakończyć to sukcesem- odrębna kwestia, która może zakończyć się kolejnym zawałem. Wniosek - lepiej unikać kłótni a rozwiązywać problemy w sposób cywilizowany.

Andrzej

»Podobne materiały

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy

Kilka dni temu w pracy miało odbyć się spotkanie kierowników. Jeszcze przed rozpoczęciem weszłam do pokoju w którym było zaplanowane spotkanie. Na mój widok kierownik podbiegł do mnie, złapał mnie za przedramię i powiedział, żebym się wynosiła. Trzymał mnie tak mocno, że wieczorem okazało się, że ma

 

Naruszenie dobrego imienia firmy w internecie

Co można zrobić, gdy dobre imię firmy jest naruszane na forum internetowym? Czy stanowi to naruszenie dóbr osobistych?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »