Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie prawa jazdy za potrącenie pieszego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.01.2017

Potrąciłem pieszego na przejściu dla pieszych, za pokwitowaniem zabrano mi prawo jazdy. Co mogę zrobić, żeby odzyskać prawo jazdy? Jest mi niezbędne w pracy, bez niego stracę zatrudnienie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z czynem, który winien być zakwalifikowany z art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Co istotne, z treści Pana pytania nie wynika, by czyn popełnił Pan w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Powyższe ma bardzo istotne dla Pana znaczenie, albowiem zastosowanie znajdzie przepis art. 42 § 1 K.k., zgodnie z którym „sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

 

Proszę zwrócić uwagę na zwrot „sąd może”. Mamy zatem do czynienia z fakultatywnym prawem orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Wyraźnie podkreślić należy, iż czyn, o którym mowa w art. 177 K.k., obejmuje dwa elementy, tj. jest umyślne bądź nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym oraz spowodowanie obrażeń ciała, określonych w art. 157 § 1 (§ 1) albo śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby (§ 2).

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 1983 r., sygn. akt IV 113/83, OSNPG 1984, stwierdził: „Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, lecz winien on także prowadzić pojazd w sposób rozważny i ostrożny. Oznacza to, że kierujący pojazdem winien zachować bezpieczną szybkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych, a m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy”.

 

W chwili obecnej, z uwagi na zatrzymanie Panu prawa jazdy, musi Pan czekać, aż sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Z chwilą, kiedy zostanie do Pana doręczone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, winien Pan w terminie 7 dni wnieść zażalenie na takie postanowienie i wskazywać, iż Sąd może, a nie musi orzekać zakazu prowadzenia pojazdów w razie popełnienia czynu z art. 177 § 1 k.k. Do zażalenia musi Pan dołączyć wszystkie dokumenty z których wynikać będzie, że prawo jazdy jest Pan konieczne do zarobkowania. Jeżeli ma Pan rodzinę i jest jej żywicielem proszę wyciągnąć z USC odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci, umowę o pracę, zakres obowiązków oraz inne dokumenty z których wynikać będzie, że prawo jazdy jest Panu potrzebne do zarobkowania, a zarobione w ten sposób środki konieczne do utrzymania rodziny. W chwili obecnej jeżeli nie otrzymał Pan jeszcze postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy winien Pan wykorzystać ten okres na skompletowanie dokumentów o których mowa powyżej, by już w pierwszym dniu od dnia otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (założyć należy najgorszą wersję), móc złożyć w Sądzie zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy.

 

Nadto jeżeli ma Pan dobry kontakt z pracodawcę, proszę spróbować uzyskać od pracodawcy oświadczenie o Pana zaangażowaniu w pracy, sumienności, rzetelności oraz braku jakichkolwiek przeciwwskazań do zabranie Panu prawa jazdy. Dobrze byłoby, gdyby pracodawca oświadczył, że w razie zatrzymania Panu prawa jazdy konieczne będzie wypowiedzenie Panu umowy o pracę, co z kolei skutkować będzie działaniem na psychikę sądu rozpoznającego zażalenie. Sąd musi mieć także na względzie, że taki wypadek może się przytrafić każdemu i nie zawsze musi temu towarzyszyć zatrzymanie prawa jazdy.

 

Reasumując, dopóty nie otrzyma Pan postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, nie można powyższego zaskarżyć. Być może sąd zwróci Panu prawo jazdy. Jeżeli jednak wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, proszę natychmiast złożyć zażalenie na takie zatrzymanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + IX =

06.11.2018

ja napisze to prostym językiem -----------jest potrącenie pieszego zakładamy że wina kierowcy poszkodowany lekki uszczerbek na zdrowiu ale leczenie powyżej 7 dni ( np złamanie skręcenie ) na miejscu wypadku zostaje zabrane prawo jazdy przez policje za pokwitowaniem . co należy zrobić udać się na posterunek policji dowiedzieć się jaki prokurator będzie prowadził ta sprawę i prosić prokuratora o zwrot prawa jazdy, nie czekać na sąd bo to za długo może trwać , prokurator to tez człowiek i jest bardzo duża szansa że to prawo jazdy zostanie zwrócone jeżeli nie mamy złej przeszłości komunikacyjnej , a co grozi prawdopodobnie grozi oskarżenie z artykułu 177&1 jeżeli poczuwamy się do winy proponuje już na etapie przygotowawczym napisać wniosek o warunkowe umorzenie i taki wniosek oddać na policje oni przekażą prokuratorowi .............

max

»Podobne materiały

Użyczenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania

Użyczyłem samochód osobie nieletniej nieposiadającej prawa jazdy. Osoba ta spowodowała wypadek, poszkodowany jest w szpitalu. Co mi za to grozi?

 

Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i spowodowanie kolizji

Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem kolizję – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że nie mam prawa jazdy. W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »