.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Współwłasność w drodze czy służebność?

• Autor: Łukasz Poczyński

Mój ojciec jest właścicielem 5 działek sąsiadujących z działką drogową, która również jest jego własnością. Owa działka jest jedynym łącznikiem tych działek z drogą publiczną. Ojciec zamierza sprzedawać te 5 działek. Zastanawiamy się, czy sprzedawać je ze służebnością w działce drogowej, czy z udziałem w działce drogowej w 1/5 części dla każdego nabywcy. Co jest korzystniejsze i bezpieczniejsze? Jak zabezpieczyć wszystkich kupujących na przyszłość, aby mogli swobodnie korzystać z dojazdu tą drogą, swobodnie doprowadzić media i aby nie musieli każdorazowo prosić współwłaścicieli o zgodę na uzbrojenie czy przejazd transportu i sprzętu przy budowie domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Współwłasność w drodze czy służebność?

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w przedmiotowej sprawie lepsze jest ustanowienie służebności drogi koniecznej, czy też współwłasność tej drogi. Każde rozwiązanie ma bowiem swoje plusy i minusy – w zależności od tego czy przyjmiemy punkt widzenia zbywcy czy nabywcy. Rozpatrując sprawę, należy też wziąć pod uwagę ilość ewentualnych współwłaścicieli oraz panujące między nimi stosunki sąsiedzkie.

 

Spójrzmy najpierw na sprawę pod kątem ochrony interesu właściciela działek, czyli Pana ojca. Jeśli Pański ojciec chce zachować własność działki, po której przebiega droga dojazdowa, oraz czerpać z tego tytułu dochody, to lepszym rozwiązaniem będzie służebność.

 

Zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Przeprowadzenie takiej drogi powinno uwzględniać potrzeby nieruchomości niemającej dostępu do drogi oraz być ustanowione z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga konieczna ma prowadzić. Ponadto przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

 

Ustanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić w trybie umownym, gdy wobec żądania właściciela nieruchomości izolowanej właściciel obciążonej nieruchomości sąsiedniej zgodzi się na złożenie oświadczenia woli o ustanowieniu służebności na określonych warunkach. Warto pamiętać, że oświadczenie woli właściciela obciążonej nieruchomości sąsiedniej musi – pod rygorem nieważności – zostać złożone w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 K.c.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej, chociażby nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody (postanowienie Sądu Najwyższego z 08.05.2000 r., sygn. V CKN 43/00).

 

Ustanawiając służebność, przydałoby się szczegółowo uregulować pewne dodatkowe kwestie, jak na przykład kogo obciążają koszty naprawy i remontu drogi, wysokość i termin płatności wynagrodzenia itp.

 

Proszę jednak pamiętać, że służebność drogi koniecznej a służebność mediów to dwa różne rodzaje służebności. Prawdopodobnie zachodziłaby więc konieczność ustanowienia drugiej służebności zezwalającej nabywcom na doprowadzenie do ich działek mediów.

Minusy ustanowienia służebności drogi koniecznej

Niewątpliwym minusem ustanowienia służebności jest fakt, że wpisana do Ksiąg wieczystych służebność obciąży grunt Pańskiego ojca w ten sposób, że będzie on musiał godzić się na korzystanie z tej drogi dopóki będzie ustanowiona służebność.

 

Warto jednak dodać, że Pańskiemu ojcu, jako właścicielowi nieruchomości obciążonej, będzie przysługiwać na mocy art. 291 K.c. prawo do wystąpienia do sądu z żądaniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności albo prawo do żądania zniesienia służebności, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stałaby się dla Pana szczególnie uciążliwa, a nie byłaby konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej (art. 294 K.c.).

 

Ponadto w następstwie wyznaczenia drogi koniecznej teren, na którym zostanie ustanowiona droga konieczna, nadal będzie należał do właściciela tej nieruchomości, do której należał przed ustanowieniem tej służebności, i to właściciel będzie płacił za ten teren podatek.

Sprzedaż działek z drogą dojazdową

Jeśli natomiast Pańskiemu ojcu nie zależy na utrzymaniu własności gruntu, po którym przebiega droga dojazdowa, to może go sprzedać, ustanawiając jego współwłasność na rzecz nabywców. Jest to dla nabywców zdecydowanie mocniejsze prawo niż służebność, gdyż stają się oni współwłaścicielami gruntu. To na nich ciążą koszty utrzymania drogi, oni opłacają podatek.

 

Generalnie Pana ojciec pozbywa się wszystkich ewentualnych problemów mogących powstać na tym tle.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu