Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązania podatkowe przy sprzedaży udziałów spółki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 09.06.2018

Potrzebuję informacje odnośnie opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów w sp. z o.o. Mam ze wspólnikiem spółkę, obaj mamy po 50% udziałów, chcę sprzedać 50% moich udziałów drugiemu wspólnikowi za pewna kwotę. Jakie powstaną zobowiązania podatkowe przy dochodzie z takiej sprzedaży? Jak można je zoptymalizować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że odpłatne zbycie udziałów w spółce z o.o. stanowi dla wspólnika przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów.

 

W takim przypadku opodatkowaniu podlega dochód, którym jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów. Katalog kosztów określa art. 22 ust. 1f ustawy i koszty te ustala się w zależności od tego w jaki sposób zostały nabyte udziały (za gotówkę, za aport, za wniesione przedsiębiorstwo). Tu zatem pojawia się pytanie do Pana, w jaki sposób nabył Pan udziały w tej spółce.

 

W tym miejscu należy wskazać na treść art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT, który wskazuje, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Zatem wszelkie koszty, które Pan poniósł na nabycie udziałów, teraz mogą zostać aktywowane i obniżyć wysokość podatku z tytułu ich odpłatnego zbycia.

 Należy zatem zastanowić się, jakie wydatki na nabycie udziałów mogą pomniejszyć wysokość zobowiązania podatkowego. Otóż do takich wydatków należy zaliczyć przede wszystkim cenę zapłaconą za udziały lub akcje, wspomniane opłaty notarialne czy też prowizje biura maklerskiego.

 

Jeżeli korzystał Pan z obsługi prawnej w zakresie nabycia udziałów, to niestety, ale takie wydatki nie mogą stanowić kosztu. Potwierdził to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14.04.2004 r., sygn. akt III SA/Wa 2893/02: „kosztów obsługi prawnej na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów nie można traktować jako wydatków na nabycie udziałów, ponieważ pojęcie wydatki na nabycie oznacza koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów".


Jeżeli na nabycie udziałów zaciągnął Pan kredyt również odsetki od tego kredytu mogą być wrzucone w koszty nabycia udziałów jako koszty poboczne. W zakresie trzeba jednak zwrócić uwagę na treść art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy PIT zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów nie mogą być odsetki i prowizje od kredytów, za które nabyto udziały, przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została faktycznie wydatkowana na nabycie udziałów. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że do kosztów z tytułu odpłatne zbycia zaliczyć można odsetki od kredytu zaciągniętego na ich nabycie w wysokości faktycznie zapłaconych do chwili zbycia.

 

Co ciekawe do kosztów podatkowych można również zaliczyć wydatki związane z podwyższeniem wartości udziałów, które nastąpiło wskutek przeznaczenia kapitału zapasowego (utworzonego z zysków lat poprzednich) na kapitał zakładowy. Jak bowiem wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2016 r. nr ITPB4/4511-622/16-1/MP:

 

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego również dochodzi pośrednio do przesunięcia zysku osiągniętego przez spółkę na własność podatnika (w postaci podwyższonej wartości posiadanych przez niego udziałów). 

Tym samym w sytuacji przedstawionej w niniejszej sprawie Wnioskodawca także powinien mieć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów Spółki środków przekazanych z kapitału zapasowego Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego. 

Reasumując w ocenie tut. organu w momencie zbycia udziałów Spółki Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wydatki związane z pierwotnym objęciem udziałów przy zawiązaniu Spółki, ale również wartość przypadającego na Wnioskodawcę (w stosunku do posiadanych udziałów) kapitału zapasowego spółki, który został przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego”.


Podatek z tytułu odpłatnego zbycia udziałów jest rozliczany na formularzu PIT-38 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnik nie musi w trakcie roku wpłacać zaliczek na podatek. Stawka podatku wynosi 19%.

 

Po stronie nabywcy wskazać należy, że nabycie udziałów (będących prawami majątkowymi) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie zawarcia umowy sprzedaży udziałów. W terminie 14 dni od tej daty należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dokonać wpłaty podatku według stawki 1%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - cztery =

»Podobne materiały

Niedopełnienie formalności przy zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Wpłaciłam do spółki z o.o. pieniądze na zakup udziałów. Udałam się do notariusza w celu podpisania aktu notarialnego (wspólnicy zatwierdzili zbycie udziałów), ale na miejscu okazało się, że wspólnik nie przyniósł potrzebnych dokumentów i spotkanie przełożono. Do dzisiaj udziały nie zostały mi sprzed

 

Zwolnienie członka zarządu spółki przed emeryturą

Byłem zatrudniony w spółce z o.o. na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki – wicedyrektora ds. ekonomicznych. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony. Na mocy uchwały rady nadzorczej zostałem odwołany ze stanowiska członka zarządu, a następnie rozwiązano ze mną

 

Członek zarządu spółki z o.o. a działalność konkurencyjna

Jestem wiceprezesem spółki z o.o. i posiadam w niej udziały. Ja i prezes tej spółki postanowiliśmy założyć inną działalność – być może będzie to działalność konkurencyjna. Czy członek zarządu spółki z o.o. może tak postąpić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »