Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie w urzędzie gminy a podział etatu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 31.01.2018

Jestem pracownikiem samorządowym w jednostce organizacyjnej urzędu gminy, posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony, stanowisko otrzymałem w drodze konkursu. Od 1 stycznia 2018 r. przełożeni, w związku z przeniesieniem pewnej puli obowiązków z jednostki urzędu gminy, w której pracuję, do urzędu gminy, zamierzają przenieść mnie w 1/4 etatu do urzędu gminy, abym nadal wykonywał dotychczasową pulę obowiązków. 3/4 etatu pozostałoby w jednostce organizacyjnej. Czy można w ten sposób podzielić etat, jeśli tak, to jak formalnie mogłoby się to odbyć, jakie byłyby dla mnie ewentualne skutki takiego przeniesienia, jeśli stanowisko zajmuję z konkursu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie w urzędzie gminy a podział etatu

Fot. Fotolia

Odpowiedź na zadane pytanie nie jest prosta, spotkałam bowiem dwa stanowiska w kwestii podziału etatu i przeniesienia pracownika samorządowego.

Zasadniczo każde wolne stanowisko urzędnicze w samorządzie powinno zostać obsadzone w drodze konkursu. Utworzenie nowego stanowiska w urzędzie gminy powoduje taką właśnie konieczność. Z tym, że zgodnie z art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik. Można więc obsadzić takie stanowisko w drodze awansu lub przeniesienia bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. To jest sytuacja, która najbardziej odpowiada opisanej przez Pana sytuacji. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Jednak tutaj pojawia się stanowisko, zgodnie z którym przepis ten nie pozwala na dzielenie etatu. Uregulowana w ustawie procedura nie daje możliwości przeniesienia pracownika tylko na część etatu przy jednoczesnym pozostawieniu go na inną część etatu u dotychczasowego pracodawcy. W art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych mamy bowiem do czynienia ze specyficzną, szczególną regulacją stosunku pracy. W wyniku przeniesienia nie sporządza się bowiem nowej umowy o pracę. Jej treść ulega modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy oraz miejsca świadczenia stosunku pracy. Dziwna byłaby to konstrukcja, nieznana polskiemu prawu, gdzie mielibyśmy dwóch pracodawców i jednego pracownika. Zresztą sam przepis mówi wprost w ust. 3: „akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony”. To nie byłoby możliwe, gdyby pracownik miał realizować część etatu u dotychczasowego pracodawcy.

Zgodnie z innym stanowiskiem nie ma przeszkód, by z jednej jednostki przenieść pracownika do pracy w dwóch jednostkach. W jednym z artykułów infor.pl znalazłam takie wyjaśnienie: „Nie ma przeszkód, aby pracownik został przeniesiony z jednej jednostki samorządowej do dwóch innych. Jednak przy przenoszeniu do dwóch różnych jednostek samorządowych na dwa niepełne etaty pracownik powinien określić, który pracodawca staje się pracodawcą podstawowym. Od tego zależą bowiem różne uprawnienia pracownicze, np. wysokość dodatku za wieloletnią pracę (jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego przy wyliczaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość dodatku)”.

Przychylam się do tego pierwszego zdania.

W takim przypadku, by uzyskać efekt, o jakim Pan pisze, dotychczasowy pracodawca musiałby Panu zmienić warunki pracy i płacy z obniżeniem etatu i wynagrodzenia, a o 1/4 etatu w urzędzie musiałby się Pan ubiegać na normalnych zasadach. Nawet jeśli miałby Pan zagwarantowany etat w urzędzie, to musi Pan pamiętać, że własnie od tego zatrudnienia inaczej będą liczone okresy zatrudnienia do uprawnień pracowniczych, o czym wyżej w nawiasie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus VII =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Kto rządzi w gminie po odwołaniu burmistrza?

Burmistrz miasta został prawomocnym wyrokiem sądu skazany na karę pozbawienia wolności. W związku z tym Rada Miasta podjęła uchwałę o uchyleniu mu mandatu. Wraz z nim z mocy prawa tracą mandat jego zastępcy. Kto zatem rządzi w gminie po odwołaniu burmistrza do czasu wyznaczenia przez Prezesa Ra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »