.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Prowadzono przeciwko mnie postępowanie karne o pobicie. Jestem przekonany, że osoba poszkodowana nie miała takiego uszczerbku na zdrowiu, jaki przedstawiła w sądzie. Wszystkie dokumentacje lekarskie wydają się sfałszowane. Odbyło się kilka spraw, ale o 2 ostatnich nie poinformował mnie mój adwokat i wyrok zapadł pod moją nieobecność. Już wcześniej prosiłem adwokata, by wystąpił do sądu o wyciągnięcie dokumentacji z kliniki. Adwokat sugeruje, że teraz można wnieść apelację, ale chce dodatkowych pieniędzy. Czy można jeszcze wyciągnąć dokumentację z kliniki? Czy istnieje inna droga niż apelacja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Jak podważyć treść wyroku?

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Jest to jedyna droga, dzięki której może Pan podważać treść wyroku, a także wskazać na naruszenie podczas rozpoznania sprawy przez sąd pierwszej instancji czy na zasady prawa do obrony (tzn. ustanowiony w sprawie obrońca nie kontaktował się z Panem w trakcie procesu, nie szukał nowych dowodów).

 

Apelację wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 445 Kodeksu postępowania karnego). Wyroku z uzasadnieniem sąd nie doręcza jednak z urzędu.

 

Strona, która chce złożyć apelację, powinna zatem wystąpić do sądu z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie jej uzasadnienia wraz z wyrokiem. Wniosek taki można złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku.

Kto może złożyć apelację od wyroku sądu pierwszej instancji?

Apelację może złożyć adwokat (nie musi być to jednak ten sam adwokat, który reprezentował Pańskie interesy przed sądem pierwszej instancji), jeśli jednak wyrok został wydany przez sąd rejonowy, to apelację może złożyć również sama strona.

 

Jeśli pełnomocnictwo obejmuje również drugą instancję (czyli adwokat ma prawo do występowania w charakterze Pańskiego obrońcy również w drugiej instancji), a nie chce Pan, aby nadal był Pana obrońcą, to należy wypowiedzieć pełnomocnictwo. Może Pan udzielić pełnomocnictwa innemu adwokatowi.

 

Sąd drugiej instancji nie może przeprowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy. Jego rozstrzygniecie opiera się na materiale dowodowym, który zebrano podczas postępowania przed sądem pierwszej instancji.

Adwokat nie złożył wniosku dowodowego który mógł oczyścić oskarżonego z zarzutów

Jeśli zatem uważa Pan, że Pański adwokat nie złożył wniosku dowodowego, który mógłby oczyścić Pana z zarzutów, to w apelacji należy złożyć wniosek o uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 

Jeżeli w wyniku apelacji sąd drugiej instancji uzna, że rzeczywiście istnieją braki w zebranym materiale dowodowym, to uchyli wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania. W trakcie ponownego rozpoznania sprawy przez sąd pierwszej instancji będzie Pan mógł zarówno osobiście, jak i przez swojego obrońcę złożyć wniosek o przeprowadzenie kolejnych dowodów.

 

Przed dokonaniem takich kroków radzę jednak, aby udał się Pan do sądu i przejrzał akta sprawy. Z protokołów rozpraw, na których nie był Pan obecny, będzie wynikał przebieg rozprawy. Znajdzie Pan tam wszelkie wnioski, które składał Pański obrońca. Istnieje bowiem możliwość, że adwokat wykonywał swoją pracę zgodnie z Pańskimi poleceniami, tj. złożył wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji szpitalnej, a sąd ten wniosek oddalił z jakiejś przyczyny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl