Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie gospodarstwa rolnego na niepełnoletnie dziecko

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 03.11.2010

Chciałbym zapisać mojemu synowi z nieformalnego związku gospodarstwo rolne. Czy jest to możliwe, jeśli dziecko ma 5 lat? Czy należy wskazać, kto tymczasowo rozporządza jego nieruchomością? Czy zabezpieczeniem mojego kredytu mogę uczynić gospodarstwo dziecka (możliwe jest takie zastrzeżenie w akcie darowizny?)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan jak najbardziej przenieść w drodze darowizny prawo własności gospodarstwa rolnego na rzecz niepełnoletniego dziecka.

 

Darowizna wymaga formy aktu notarialnego, a przed notariuszem reprezentować dziecko będzie jego przedstawiciel ustawowy (rodzic).

 

Darowizna taka nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z uprawnień Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Co do zasady dziecko niepełnoletnie nie może zarządzać swoim majątkiem. W jego imieniu majątkiem zarządzają rodzice. Wynika to z art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską”.

 

Zarząd majątkiem dziecka obejmuje zarówno czynności faktyczne, jak i czynności prawneczynności w postępowaniu sądowym lub przed innym organem państwowym czy też samorządowym.

 

Zarząd majtkiem jest ograniczony do tzw. czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

 

Gdyby więc zarządca majątkiem dziecka chciał na przykład sprzedać nieruchomości będącą częścią gospodarstwa, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

 

Zgodnie z 101 § 3 „rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”.

 

Oczywiście jako zarządca gospodarstwem swojego dziecka może udzielić Pan pełnomocnictwa do czynności związanych z zarządem innej osobie. Pełnomocnictwo to również będzie ograniczone do czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

 

Z interpretacji art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika wyjątek od generalnej zasady reprezentacji dziecka przez rodzica.

 

Art. 102 mówi, że darczyńca może zastrzec w umowie darowizny, iż rzeczy podarowane dziecku nie będą zarządzane przez rodzica dziecka i sam może wskazać zarządcę podarowanych rzeczy. Zarządca taki pozostanie również ograniczony w zarządzie i będzie potrzebował zgody sądu do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

 

Zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomościach gospodarstwa rolnego czy też zastawem na ruchomościach przekracza zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody sądu.

 

Wyjątek może stanowić sytuacja, w której chodzi o jakiś niewielki kredyt powszechnie stosowany w prawidłowej gospodarce rolnej, np. kredyt obrotowy na zakup nawozów, i jako zabezpieczenie bank przyjąłby zastaw na maszynie rolniczej –  myślę, że wówczas zgoda sądu nie byłaby wymagana. Jeśli jednak chodzi o jakiś poważny kredyt, np. inwestycyjny, wymagający zabezpieczenia, które się wiąże z poważnym obciążeniem gospodarstwa obdarowanego dziecka, zgoda sądu byłaby wymagana.

 

Ze względu na wymaganą zgodę sądu zapis w akcie notarialnym, o którym Pan mówi, byłby potraktowany jako obejście przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakazujących uzyskanie zgody sądu, a przez to byłby nieważny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + VI =

»Podobne materiały

Przekazanie gospodarstwa rolnego dla brata a zachowek dla rodzeństwa

W roku 1986 rodzice nieodpłatnie przekazali w formie aktu notarialnego gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami najstarszemu synowi – jednemu z trójki swoich dzieci. Pozostała dwójka – ja i brat nie otrzymała nic. W roku 1988 zmarł ojciec, a w tym roku zmarła matka. Oprócz tego przekazane

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »