.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile urlopu wypoczynkowego dla pracownika na 1/4 etatu?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.04.2019

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/4 etatu na czas nieokreślony. W umowie wskazano, iż praca jest świadczona w 8- lub 12-godzinnych dniach pracy. Ile urlopu wypoczynkowego mi przysługuje? U obecnego pracodawcy pracuję od 10 miesięcy. Dodam, że nabyłam prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze odpowiadającym wymiarowi mojego czasu pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ile urlopu wypoczynkowego dla pracownika na 1/4 etatu?

Fot. Fotolia

jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy umowie o pracę na 1/4 etatu?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że staż pracy liczony dla potrzeb urlopu upoważnia Panią do 26 dni urlopu, gdyby praca świadczona była w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

W tej sytuacji 1/4 etatu (0,25%) mnożymy razy 26 dni, co daje nam w przeliczeniu 6,5 dnia. Zgodnie z art. 154 [2] § 1 K.p.: „Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4”. Paragraf 4 z kolei stanowi, iż „udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop”.

 

W Pani sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 155[3] K.p., zgodnie z którym – przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 155[1] i 155[2] niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Innymi słowy, skoro z mnożenia wyszło nam 6,5 dnia, ma Pani prawo do 7 dni urlopu, które w Pani przypadku stanowić będą równowartość 56 godzin. Nie ma zatem znaczenia, kiedy wybierze Pani dzień wolny od pracy, albowiem zgodnie z art. 154[2] K.p. urlop jest udzielany w wymiarze godzinowym, a zatem skoro przypadnie na dzień, kiedy pracuje Pani 8 godzin, to ubędzie Pani 8 godzin z urlopu, a kiedy przypadnie na dzień pracy dwunastogodzinny – wówczas ubędzie Pani 12 godzin urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »