.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania z majątku odrębnego i zasada surogacji

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 18.01.2011

Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam mieszkanie w formie darowizny. Jak rozumiem, po ślubie nie weszło ono do majątku wspólnego. Obecnie chciałabym je sprzedać i pieniądze odłożyć na lokatę. Jak mogę się zabezpieczyć przed tym, by pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie stały się majątkiem wspólnym? Co powinnam umieścić w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z majątku odrębnego i zasada surogacji

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego decyduje przede wszystkim czas ich nabycia. Majątkiem wspólnym są zasadniczo przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 33 wylicza przedmioty majątkowe, które – mimo trwania wspólności ustawowej małżeńskiej – nie wchodzą w skład majątku wspólnego, ale należą do majątków osobistych małżonków. Takimi przedmiotami są również te nabyte przez małżonka na zasadzie surogacji.

 

Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego małżonków zalicza się również przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka.

Zasada surogacji majątku 

Zgodnie z zasadą surogacji do majątku osobistego małżonka zalicza się przedmioty majątkowe nabyte w zamian za wszystkie inne składniki majątku osobistego małżonka.

Z zasadą surogacji spotkamy się na przykład w sytuacji, kiedy małżonek sprzedaje mieszkanie, które wchodziło w skład jego majątku osobistego, i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupuje inną nieruchomość. Zgodnie z omawianą zasadą – nieruchomość nabyta ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania wejdzie w skład majątku osobistego małżonka.

 

Nie ma znaczenia dla zastosowania zasady surogacji to, że przedmiot, który jest surogatem dotychczasowego składnika majątku osobistego, jest innej natury niż ten składnik. Zasada surogacji znajdzie zastosowanie wówczas, gdy małżonek zakupi za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład jego majątku osobistego inną nieruchomość, ale też jeżeli za uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwotę zakupi 10 samochodów (wszystkie one będą stanowiły składnik jego majątku osobistego) lub po prostu włoży pieniądze na lokatę.

Zabezpieczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży darowanego mieszkania przed roszczeniami współmałżonka

Jeśli chodzi o to, co umieścić w akie notarialnym, aby zabezpieczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży darowanego Pani mieszkania, to przede wszystkim należy zastrzec w treści aktu notarialnego, że nieruchomość, którą chce Pani nabyć, zostanie nabyta w zamian za środki pieniężne nabyte przez Panią w drodze darowizny, a które stanowiły Pani majątek odrębny. Ważne jest również, aby to Pani była ujęta w akcie notarialnym jako jedyny właściciel, co później przełoży się na wpis w księdze wieczystej nieruchomości.

 

W sytuacji gdyby jednak Pani mąż rościł sobie w przyszłości jakieś prawa do nieruchomości, jako dowody na okoliczność surogacji może Pani – prócz własnych zeznań i zeznań osoby, która dokonała darowizny na Pani rzecz – przedstawić w sądzie umowę darowizny. Warto również wykazać, że jako małżonkowie nie posiadaliście Państwo wspólnych środków wchodzących w skład majątku wspólnego małżeńskiego, za które moglibyście Państwo nabyć nieruchomość lub inną rzecz.

 

W przypadku nieruchomości, gdyby mąż chciał rościć sobie do niej prawa, najlepiej w celu uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości powinna Pani żądać ustalenia przez sąd, że nieruchomość wchodzi w skład Pani majątku osobistego i nie była składnikiem majątku wspólnego małżeńskiego, nie czekając na wszczęcie przez męża postępowania o podział majątku wspólnego. Z takim żądaniem może Pani wystąpić na podstawie art. 189 Kodeksu cywilnego (tzw. powództwo o ustalenie). W ewentualnym pozwie może Pani żądać ustalenia przez sąd, że nieruchomość stanowiła składnik Pani majątku osobistego. Pozwanym będzie mąż.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton