Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Źle wykonana usługa i otrzymanie wezwania do zapłaty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.02.2019

W 2016 roku zleciłam zrobienie strony www poleconej mi osobie. Niestety osoba ta okazała się oszustem i źle wykonała usługe. Co prawda zrobiła stronę, ale zrobiła to zamiast w miesiąc, to robiła 6 miesięcy i efekt końcowy był zupełnie nieakceptowalny, strona nie wyglądała ani nie działała poprawnie. Po czym osoba ta wystawiła fakturę na pełną kwotę. Zaproponowałam polubowne rozwiązanie i zapłatę części. Po czym kontakt urwał się, a około tydzień temu dostałam wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej i informację, że wierzytelność została sprzedana właśnie tej firmie. Co wobec tego powinnam zrobić? Oczywiście nie widzę zasadności tego wezwania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Źle wykonana usługa i otrzymanie wezwania do zapłaty

Do umowy opisanej przez Panią mają zastosowanie przepisy o umowie o dzieło. Aby można było żądać zapłaty, to dzieło ma być wykonane, odebrane przez Panią.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 8/15, zamawiający nie ma obowiązku odebrania dzieła i zapłaty wynagrodzenia w razie wydania mu go z wadami istotnymi, tj. takimi, które uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem lub wskazują na sprzeczne z umową wykonanie dzieła.

 

Mam nadzieję, że zgłosiła Pani w 2016 roku odpowiednie uwagi do wykonania dzieła, a z żadnego Pani oświadczenia nie wynika, iż odebrała Pani dzieło bez uwag. Warto byłoby także porównać wykonanie z umową – jej zakresem.

 

Podstawę żądania zapłaty stanowił zatem w zakresie prawa materialnego art. 643 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi obowiązkiem zamawiającego jest odbiór dzieła, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swoim obowiązkiem i który powinien nastąpić niezwłocznie po zaofiarowaniu dzieła przez wykonawcę

 

Ponadto zgodnie z art. 642 § 1 jeżeli umowa o dzieło nie stanowi inaczej, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła; należność przyjmującego zamówienie powstaje najwcześniej z chwilą odebrania dzieła lub powstania zwłoki w odbiorze spowodowanej zachowaniem się zamawiającego. Czynność odbioru i oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, jedynie wówczas gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Na zarzut braku wymagalności wierzytelności wykonawcy dzieła zamawiający może się powołać, gdy odmowa odbioru dzieła w formie przewidzianej umową była usprawiedliwiona oczywistym wykonaniem lub wydaniem dzieła w sposób niezgodny z treścią stosunku prawnego umowy o dzieło. Inaczej mówiąc, zaoferowane do odbioru dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

 

W pozostałych przypadkach, gdy dzieło nie ma wady istotnej, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Uwzględniając różnicę między odmową odbioru dzieła z powodu wystąpienia wad a odbiorem dzieła z wadami nieistotnymi, należy stwierdzić, że zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru dzieła a w konsekwencji tej czynności stwierdzenia konkretnej wady nieistotnej i poszukiwać ekwiwalentności świadczeń w ramach rękojmi, nie zaś odmowy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.

 

Odnosząc to do Pani sprawy. Proszę odpisać, iż dzieło nigdy nie zostało przez Panią odebrane, nie zostało wykonane zgodnie z umową, nie nadaje się do użytku, a więc zawiera wadę istotną, stąd brak jest podstawy do wymagalności zapłaty.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus zero =

»Podobne materiały

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymał

Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić?

Otrzymałam umowę na czas określony na pełny etat (kwota minimalna) i pracodawca zobowiązał się do wystawiania mi umowy o dzieło co miesiąc na dodatkową kwotę, aby moje miesięczne wynagrodzenie było wyższe. Tłumaczył to koniecznością oszczędności w firmie. Obiecał, że umowa ta będzie wystawiana bez w

Zlecenie wykonania usługi firmie żony

Moja żona prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem VAT. Czy jako jej współmałżonek (nie mam firmy, pracuję na etacie w innej firmie) mogę zlecić żonie usługę, jak każdą inną oraz dokonać przelewu na jej konto? Aktualnie jej firma nie przynosi dochodów, ponieważ żona pracuje nad moją stroną
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »