.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Źle wykonana usługa i otrzymanie wezwania do zapłaty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.02.2019 • Zaktualizowane: 12.10.2021

W 2016 roku zleciłam zrobienie strony www poleconej mi osobie. Niestety osoba ta okazała się oszustem i źle wykonała usługe. Co prawda zrobiła stronę, ale zrobiła to zamiast w miesiąc, to robiła 6 miesięcy i efekt końcowy był zupełnie nieakceptowalny, strona nie wyglądała ani nie działała poprawnie. Po czym osoba ta wystawiła fakturę na pełną kwotę. Zaproponowałam polubowne rozwiązanie i zapłatę części. Po czym kontakt urwał się, a około tydzień temu dostałam wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej i informację, że wierzytelność została sprzedana właśnie tej firmie. Co wobec tego powinnam zrobić? Oczywiście nie widzę zasadności tego wezwania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źle wykonana usługa i otrzymanie wezwania do zapłaty

Fot. Fotolia

Czy zamawiający ma obowiązek odebrania działa i zapłaty wynagrodzenia w razie wydania mu go z istotnymi wadami?

Do umowy opisanej przez Panią mają zastosowanie przepisy o umowie o dzieło. Aby można było żądać zapłaty, to dzieło ma być wykonane, odebrane przez Panią.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 8/15, zamawiający nie ma obowiązku odebrania dzieła i zapłaty wynagrodzenia w razie wydania mu go z wadami istotnymi, tj. takimi, które uniemożliwiają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem lub wskazują na sprzeczne z umową wykonanie dzieła.

 

Mam nadzieję, że zgłosiła Pani w 2016 roku odpowiednie uwagi do wykonania dzieła, a z żadnego Pani oświadczenia nie wynika, iż odebrała Pani dzieło bez uwag. Warto byłoby także porównać wykonanie z umową – jej zakresem.

 

Podstawę żądania zapłaty stanowił zatem w zakresie prawa materialnego art. 643 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi obowiązkiem zamawiającego jest odbiór dzieła, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swoim obowiązkiem i który powinien nastąpić niezwłocznie po zaofiarowaniu dzieła przez wykonawcę

Żądanie wynagrodzenia za zamówione dzieło

Ponadto zgodnie z art. 642 § 1 jeżeli umowa o dzieło nie stanowi inaczej, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła; należność przyjmującego zamówienie powstaje najwcześniej z chwilą odebrania dzieła lub powstania zwłoki w odbiorze spowodowanej zachowaniem się zamawiającego. Czynność odbioru i oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, jedynie wówczas gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Na zarzut braku wymagalności wierzytelności wykonawcy dzieła zamawiający może się powołać, gdy odmowa odbioru dzieła w formie przewidzianej umową była usprawiedliwiona oczywistym wykonaniem lub wydaniem dzieła w sposób niezgodny z treścią stosunku prawnego umowy o dzieło. Inaczej mówiąc, zaoferowane do odbioru dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

Wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło

W pozostałych przypadkach, gdy dzieło nie ma wady istotnej, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Uwzględniając różnicę między odmową odbioru dzieła z powodu wystąpienia wad a odbiorem dzieła z wadami nieistotnymi, należy stwierdzić, że zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru dzieła a w konsekwencji tej czynności stwierdzenia konkretnej wady nieistotnej i poszukiwać ekwiwalentności świadczeń w ramach rękojmi, nie zaś odmowy zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.

 

Odnosząc to do Pani sprawy. Proszę odpisać, iż dzieło nigdy nie zostało przez Panią odebrane, nie zostało wykonane zgodnie z umową, nie nadaje się do użytku, a więc zawiera wadę istotną, stąd brak jest podstawy do wymagalności zapłaty.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »