.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wada ukryta samochodu a odzyskanie pieniędzy za naprawę od sprzedawcy

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 10.11.2018 • Zaktualizowane: 11.03.2021

Kupiłem samochód osobowy od handlarza, który sprowadził go z Niemiec. Okazało się, że samochód posiadał wadę ukrytą, mianowicie mechanik oznajmił mi, że uszczelka pod głowicą była założona niewłaściwego typu, twierdzi, że ewidentnie widać, iż była wymieniana niedawno. Jakie mam prawo odzyskać pieniądze za naprawę od sprzedawcy i czy może on twierdzić, że nic nie robił przy silniku? Na razie takie ma zdanie w rozmowie telefonicznej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wada ukryta samochodu a odzyskanie pieniędzy za naprawę od sprzedawcy

Fot. Fotolia

Przepisy rękojmi rzeczy sprzedanej

Niezależnie od tego, czy zakupił Pan samochód od osoby prowadzącej w tym przedmiocie działalność gospodarczą, czy też od osoby fizycznej, to do zakupionego pojazdu mają zastosowanie przepisy o rękojmi rzeczy sprzedanej. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Definicję wady fizycznej zawiera art. 5561:

 

„Art. 5561

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

 

W opisanym stanie faktycznym nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z wadą fizyczną rzeczy. Ażeby móc skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, wada musi istnieć w rzeczy w momencie jej zakupu, co także nie powinno budzić wątpliwości w Pana przypadku. Co więcej, zgodnie z przepisami, sprzedawca odpowiada za wady rzeczy na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że sam nie musi zdawać sobie nawet sprawy, że dana rzecz obciążona jest wadą, o ile wada istnieje w momencie sprzedaży.

Zawiadomienie sprzedawcy o ujawnieniu się wady w zakupionym samochodzie

W Pana przypadku problem polega na tym, że naprawa została już dokonana. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi, rzecz powinna być przekazana bądź ewentualnie udostępnioną sprzedawcy w celu dokonania oceny, czy roszczenie kupującego jest zasadne. Obowiązek ten wynika z art. 5612:

 

„§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad”.

 

W Pana przypadku, w związku z tym, że naprawa została już dokonana, brak jest możliwości ocenienia przez sprzedawcę nawet czy faktycznie istniała. Jedynym dowodem po Pana stronie są zeznania mechanika w tym zakresie. Mimo wszystko może Pan w takiej sytuacji spróbować przesłać sprzedającemu pismo z żądaniem obniżenia ceny pojazdu o cenę naprawy. Choć, tak jak wskazałem, będzie on miał dość silne argumenty na zwolnienie się z odpowiedzialności.

Roszczenie o obniżenie ceny auta po ujawnieniu wady

Roszczenie o obniżenie ceny należy oprzeć o art. 560 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”.

 

Oświadczenie o obniżeniu ceny, o którym mowa w cytowanym przepisie powinno zostać przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres sprzedawcy. Do oświadczenia warto załączyć oświadczenie mechanika co do istnienia wady. Tym niemniej, biorąc pod uwagę omówione problemy, jeśli istnieje taka możliwość, to sugeruję w pierwszej kolejności próbę polubownego załatwienia sporu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl