.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym - czy wnioskodawcy grożą konsekwencje?

Sprawa dotyczy podania nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym. Podpisywałam umowę z firmą zakładającą fotowoltaikę. Przedstawicielowi firmy udzieliłam pełnomocnictwa do wzięcia kredytu. Jestem jedyną osobą utrzymującą 6-osobową rodzinę, tym czasem już po podpisaniu papierów uzmysłowiłam sobie, że przedstawiciel handlowy we wniosku kredytowym wpisał nie 6 osób ale 5 (nie wpisał męża). Dwa dni później zerwałam umowę, czyli wycofałam ten wniosek. Dodam jeszcze, że ów człowiek sugerował, abym w nim nie wpisywała dzieci, to kredyt uda się wziąć. Nie zgodziłam się, bo jest to składanie fałszywych oświadczeń, ale ostatecznie i tak je złożyłam. Kredytu nie wzięłam i zerwałam umowę. Czy grozi mi jako wnioskodawcy odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nieprawdziwe informacje we wniosku kredytowym - czy wnioskodawcy grożą konsekwencje?

Fałszowanie dokumentu

Jeżeli to nie Pani sporządziła niniejszy dokument, a od razu po zauważeniu nieprawdziwych danych podjęła Pani kroki w celu uniemożliwienia czynności prawnych, to nie ponosi Pani odpowiedzialności karnej – nawet trudno jest taką przypisać. Należy bowiem podnieść, iż zgodnie z treścią art. 270 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.”

 

Fałszywe dane w blankiecie opatrzonym cudzym podpisem

„Blankiet” nie posiada definicji legalnej w prawie karnym. Powoduje to spory w doktrynie, w której prezentowane są dwa ujęcia – szerokie i wąskie. Pierwsze stoi na stanowisku, że blankietem jest każdy podpisany nośnik informacji, np. czysta kartka papieru (por. J. Skorupka, Karnoprawna ochrona dłużników wekslowych i czekowych na podstawie art. 270 § 2 KK, PiP 2002, Nr 2, s. 81). Drugie natomiast uważa za blankiet jedynie papier o swoistym kształcie i wyglądzie (określonym co do treści i formy formularza), przeznaczony do składania prawnie wiążących oświadczeń (por. G. Rejman, Przestępstwa przeciwko dokumentom w świetle art. 270 i 271 KK, Przegl. PK 1999, Nr 19, s.20) (Art. 270 KK red. Stefański 2019, wyd. 24/A. Herzog).

 

Czyn zabroniony z art. 270 § 2 K.k. może być popełniony w dwóch postaciach, z których pierwsza polega na wypełnieniu blankietu, opatrzonego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę. Nie można uznać, że podpisem w rozumieniu art. 270 § 2 K.k. jest odbitka własnoręcznego podpisu na blankiecie, niezależnie jaką techniką uzyskana (faxymile, fax, skan komputerowy) (por. wyr. SN z 10.08.2011 r., V KK 35/11, OSNKW 2011, Nr 11, poz. 99).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokument wypełniony niezgodnie z wolą wnioskodawcy

Wypełnienie blankietu polega na wprowadzeniu do niego odpowiedniej informacji, która sprawia, że podpisany blankiet staje się dokumentem, a zatem przedmiotem, z którym jest związane określone prawo albo który jest dowodem prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne (por. R. Zawłocki, w: Wąsek, Kodeks karny, t. II, 2006, s. 678). Znamiona przestępstwa z art. 270 § 2 K.k. może wypełniać uzupełnienie już istniejącej treści blankietu, jeśli jest to wystarczające dla uzyskania cech dokumentu (por. W. Wróbel, w: Zoll, Kodeks karny, t. II, 2006, s. 1326).

 

Należy także podnieść, iż wypełnienie lub uzupełnienie powinno być niezgodne z Pani wolą, a więc z informacjami przekazanymi przez Panią. Z uwagi na powyższe, jeżeli to inna osoba wypełniła dokument – niezgodnie z Pani wolą – to nie Pani, a tej osobie należy przypisać ewentualną odpowiedzialność karną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu