.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana stanowiska pracy bez aneksu do umowy

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 06.05.2022 • Zaktualizowane: 06.05.2022

Od dnia 2 lat pracuję na stanowisku programisty. Półtora roku temu dostałem SMS-a, że nie ma dla mnie pracy, zrobiono mi badania lekarskie na stanowisko operator CTR (metrologia) i od tego dnia do dzisiaj pracuję na tym stanowisku bez żadnego aneksu ani zakresu obowiązków. Złożyłem trzymiesięczne wypowiedzenia i spytałem się w kadrach, czy będę miał nowe stanowisko pracy, czyli operator CTR, wpisane w świadectwie pracy. Pani z kadr odpowiedziała, że tego stanowiska nie będę miał wpisanego. Czy to zgodne z prawem, mimo że doszło do zmiany stanowiska (ale bez aneksu do umowy)? Czy muszę na tym drugim stanowisku szkolić nowych pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana stanowiska pracy bez aneksu do umowy

Powierzenie pracy na innym stanowisku

Zgodnie z art. 42 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Z powyższego wynika, że dopuszczalne byłoby powierzenie Panu, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w Pana umowie, ale tylko na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i tylko jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada Pana kwalifikacjom.

Wypowiedzenie zmieniające

Wskazuje Pan na znacznie dłuższy okres zmiany stanowiska, co oznacza, że ww. regulacje zostały przekroczone i powinien Pan dostać wypowiedzenie zmieniające, aby usankcjonować zmianę stanowiska pracy. Kolejną niezgodnością byłoby niewpisanie Panu do świadectwa pracy faktycznie zajmowanego przez Pana stanowiska.

Szkolenie pracowników

Co do szkolenia nowego pracownika, to zgodnie z art. 100 § 1: „pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

 

Zatem, jeśli szkolenie przez Pana innego pracownika nie jest sprzeczne z przepisami prawa (nie widzimy tu sprzeczności) lub umową o pracę, to pracodawca ma prawo wydać polecenie w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl