Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie przez męża na pół etatu

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 26.10.2018

Mąż prowadzi firmę i nieraz mu pomagam. W związku z powyższym maż chciałby zatrudnić mnie na pół etatu, nadmieniam, że posiadam zatrudnienie na pełen etat – na czas nieokreślony z odprowadzaniem pełnych składek. Czy małżonek może mnie zatrudnić na pół etatu, biorąc pod uwagę najważniejsza rzecz, iż posiadamy rozdzielność majątkową? Na wspólnym gospodarstwie domowym mąż prowadzi biuro oraz ma zarejestrowaną firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie przez męża na pół etatu

Fot. Fotolia

Współmałżonek może ważnie zatrudnić współmałżonka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak zatrudnienie to będzie wiązało się z innymi od pracowniczych składkami na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 8 ust. 2 jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Na gruncie art. 9 ust. 2. osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, w tym m.in. osoba prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osoba z nimi współpracującymi, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. W tym miejscu należy wskazać, iż istnieje możliwość objęcia Pani dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na Pani wniosek z tytułu współprowadzenia działalności gospodarczej.

 

Art. 18 ust. 5d stanowi, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracującymi, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.

 

W tym miejscy wskazać należy, iż w takim przypadku brak jest możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS. W Pani sytuacji jest Pani zatrudniona w innym miejscu na podstawie umowy o pracę na cały etat, gdzie oprowadzane są składki chorobowe. Okoliczność ta powoduje, iż będzie Pani podlegać obowiązkowi opłaty samej składki zdrowotnej z tytułu współprowadzenia działalności gospodarczej.

Zatrudnienie współmałżonka wiąże się również z ograniczeniami w możliwości zakwalifikowania wypłacanego współmałżonkowi wynagrodzenia z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu. Na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

 

Praca małżonka podatnika świadczona w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej niezależnie od tego, w jakiej formie jest wykonywana (czy to bezumownie, czy też na podstawie umowy o pracę, czy też umowy-zlecenia lub umowy o dzieło) jej wartość, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2349/98).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + siedem =

»Podobne materiały

Rozwód z Egipcjaninem

Jak najszybciej przeprowadzić rozwód z Egipcjaninem? Ślub cywilny był zawarty w Kairze cywilny, niezarejestrowany w Polsce. Małżonek zniknął 2 lata temu i prawdopodobnie mieszka w Egipcie. Zabrał ze sobą dokumenty – akt ślubu. Nie mamy dzieci. Czy zarejestrować ślub w Polsce, a potem rozwieść

 

Darowizna z zastrzeżeniem pierwokupu

Jestem jednym z kilku spadkobierców majątku po zmarłych rodzicach. Zastanawiamy się nad zbyciem swojego prawa do spadku (w formie darowizny) na jedną z osób. Czy możemy jednak zastrzec prawo pierwokupu? Obawiamy się, że ta osoba wkrótce sprzeda rodzinny majątek, a chcemy tego uniknąć.

 

Odstąpienie od umowy - uszkodzenie towaru przy zwrocie do sprzedawcy

Zakupiony na Allegro używany telefon okazał się wadliwy. Nie działały wszystkie funkcje. Po kontakcie telefonicznym i mailowym zdecydowaliśmy się na odesłanie telefonu. Sprzedawca zgodził się na zwrot pieniędzy po otrzymaniu paczki (Poczta Polska). Po kilku dniach napisał wiadomość, że karton był po

 

Rejestracja firmy podczas L-4

Pracuję w firmie prywatnej na umowę o pracę. Posiadam również grupę inwalidzką. W listopadzie miałem operację i do dnia dzisiejszego jestem na zwolnieniu lekarskim. W marcu zarejestrowałem firmę jednoosobową, a w kwietniu rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oczywiście została zarejestrowana też w

 

Rezygnacja z pracy i opieka nad mamą

Chciałam zrezygnować z pracy i opiekować się mamą. Gdyby jeszcze żyła minimum rok, a ja osiągnęłabym 55 lat, to nowe przepisy dają możliwość przejścia na zasiłek dla bezrobotnych, a po zasiłku na zasiłek przedemerytalny pod warunkiem, że mam 20 lat pracy (składkowe i nieskładkowe). Ale problem jest

 

Uzyskanie duplikatu książeczki wojskowej

Mój ojciec stara się o wcześniejszą emeryturę z racji 15 przepracowanych lat w warunkach szczególnych. ZUS wymaga od niego przedłożenia książeczki wojskowej, którą niestety nie dysponujemy (zagubiła się). Czy mamy w tej sytuacji starać się o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, czy też o zaświadc

 

Zatrudnienie córki w firmie a składki ZUS

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Mam dorosłą córkę, która uczy się w weekendy. Chciałbym ją zatrudnić u siebie na pół etatu, a z czasem na cały. W związku z tym proszę o informacje, jak należałoby opłacać za nią ZUS – jak za pracownika czy osobę współpracującą? Czy jej wynagrodzenie byłoby

 

Wypłata zaległej renty przez ZUS bez odsetek

W 2013 r. mąż złożył wniosek o rentę. ZUS renty odmówił i odwołaliśmy się do sądu. W grudniu 2017 r. ZUS sprawę przegrał w pierwszej instancji. Dopiero w maju 2018 r. wypłacił zaległą rentę, lecz bez odsetek. Mąż jest osobą chorą na chorobę genetyczną. ZUS znał rozpoznanie w chwili składania wniosku

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »