.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie przez męża na pół etatu

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 26.10.2018 • Zaktualizowane: 21.01.2021

Mąż prowadzi firmę i nieraz mu pomagam. W związku z powyższym maż chciałby zatrudnić mnie na pół etatu, nadmieniam, że posiadam zatrudnienie na pełen etat – na czas nieokreślony z odprowadzaniem pełnych składek. Czy małżonek może mnie zatrudnić na pół etatu, biorąc pod uwagę najważniejsza rzecz, iż posiadamy rozdzielność majątkową? Na wspólnym gospodarstwie domowym mąż prowadzi biuro oraz ma zarejestrowaną firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie przez męża na pół etatu

Fot. Fotolia

Zatrudnienie współmałżonka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Współmałżonek może ważnie zatrudnić współmałżonka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak zatrudnienie to będzie wiązało się z innymi od pracowniczych składkami na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 8 ust. 2 jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Na gruncie art. 9 ust. 2. osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, w tym m.in. osoba prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osoba z nimi współpracującymi, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 2c i 7. W tym miejscu należy wskazać, iż istnieje możliwość objęcia Pani dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na Pani wniosek z tytułu współprowadzenia działalności gospodarczej.

 

Art. 18 ust. 5d stanowi, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracującymi, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia.

Praca małżonka podatnika świadczona w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej

W tym miejscy wskazać należy, iż w takim przypadku brak jest możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS. W Pani sytuacji jest Pani zatrudniona w innym miejscu na podstawie umowy o pracę na cały etat, gdzie oprowadzane są składki chorobowe. Okoliczność ta powoduje, iż będzie Pani podlegać obowiązkowi opłaty samej składki zdrowotnej z tytułu współprowadzenia działalności gospodarczej.

Zatrudnienie współmałżonka wiąże się również z ograniczeniami w możliwości zakwalifikowania wypłacanego współmałżonkowi wynagrodzenia z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodu. Na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

 

Praca małżonka podatnika świadczona w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej niezależnie od tego, w jakiej formie jest wykonywana (czy to bezumownie, czy też na podstawie umowy o pracę, czy też umowy-zlecenia lub umowy o dzieło) jej wartość, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2349/98).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton