Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku po mężu na podstawie testamentu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 20.11.2020

Niedawno zmarł mój mąż. Pozostali przy życiu członkowie rodziny to: jego matka oraz dwie siostry (z rodzinami) i ja. Mąż przed śmiercią sporządził testament. Proszę o podpowiedź, jakie kroki powinnam teraz podjąć, aby nabyć zapisany mi w testamencie spadek. W skład spadku wchodzi mieszkanie, samochód, działka rekreacyjna. Rodzina męża nie jest do mnie przychylnie nastawiona. Sądząc po reakcji rodziny na wiadomość o sporządzonym testamencie, mogę spodziewać się z ich strony kłopotów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie spadku po mężu na podstawie testamentu

Dzieci zmarłego wykluczają dziedziczenie ustawowe jego rodziców

Wszystko zależy od tego, czy posiadali Państwo dzieci – jeżeli tak, może Pani przeprowadzić postępowanie spadkowe z pominięciem wskazanej w opisie rodziny i udać się z dziećmi do notariusza lub do sądu w celu otworzenia testamentu i nabycia spadku. Wszystko uregulowane jest w artykule 932 Kodeksu cywilnego:

 

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Zgodnie z przytoczonym przepisem, jeśli nie posiadali Państwo dzieci, spadkobiercami z ustawy jest Pani, jako żona, oraz rodzice męża. W sytuacji gdy rodzice nie dożyli otwarcia spadku, w dalszej kolejności powołane do spadku jest rodzeństwo męża, a w jeszcze dalszej zstępni rodzeństwa. Z uwagi na to, aby dokonać otworzenia testamentu i nabycia spadku, konieczna jest ich obecność jako spadkobierców ustawowych.

 

Procedura nabycia spadku w sądzie lub u notariusza

Pomijając jednak powyższe, aby dokonać nabycia spadku, musi Pani rozpocząć niniejszą procedurę – czy to przed sądem, czy też przed notarialnie. Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 K.c. – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Niemniej zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54; J. Ciszewski, J. Knabe, w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014, art. 1025 KC, Nb 4; J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2017, art. 1025 KC, Nb 25; E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. IV, 2013, art. 1025 KC, Nb 11). Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669-6792 K.p.c. w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 K.p.c.). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi.

 

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ustala krąg spadkobierców

Zgodnie z art. 670 K.p.c. sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego – skrócone odpisy aktów małżeństwa.

 

Jeżeli istnieje między Państwem porozumienie, proszę stawić się do notariusza – nabycie spadku u notariusza wymaga, aby wszyscy Państwo się u niego stawili. Jeżeli nie ma między Państwem porozumienia, proszę skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, załączając powyższe dokumenty i testament.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus III =

»Podobne materiały

Praca bez umowy i wynagrodzenia

Dorabiam sobie w pewnej firmie. Gdy zaczynałem pracę umówiliśmy się ustnie z pracodawcą na określoną płacę. Do dziś pracuję bez umowy i praktycznie bez wynagrodzenia (dostałem tylko niewielką część wypłaty). Pracodawca ciągle mnie zwodzi i nie chce dać mi umowy zlecenia. W wielu dokumentach figuruję

 

Majątek w testamencie dla jednej osoby a zachowek dla uprawnionych

Trzy tygodnie temu zmarł mój dziadek. Przed śmiercią sporządził testament, w którym cały majątek (budynek i grunty rolne) zapisał swojej córce, a mojej matce. Zainteresowane w sprawie są jeszcze prócz żyjącej babci i mnie dwie wnuczki (jedna niepełnoletnia) ze strony nieżyjącego już syna. Chcemy prz

 

Czy można obalić testament?

W 2000 r. został sporządzony testament, w którym mąż przepisał wszystko na swoją żonę. W tej chwili trwa postępowanie spadkowe i jeden z synów twierdzi, że ojciec w chwili sporządzenia testamentu nie był w stanie się podpisywać. Problemy ze zdrowiem ojca zaczęły się jednak długo po 2000 r. Czy jeśli

 

Testament na osobę spoza rodziny

Czy w testamencie mogę pominąć nieletnią córkę, z którą nie utrzymuję żadnych kontaktów? Czy wyraźne zapisanie wszystkiego spadkobiercy z poza rodzinny zabezpieczy tę osobę przed ewentualnymi roszczeniami córki i innych członków rodziny?

 

Legalizacja dobudówki

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. W latach 1986-1987, kiedy właścicielem i administratorem budynku był ADM, wykonano dobudówkę w postaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy. W dokumentacji przejętej od ADM nie ma żadnej wzmianki na temat tego zadaszenia. Jeden z członków wspólnoty zgłosił do

 

Podatek w Polsce po sprzedaży domu w UK

Od prawie 20 lat mieszkam w UK razem z żoną i dziećmi. W UK zakupiłem dom. Obecnie planuję sprzedaż tego domu i powrót do Polski. Czy będę musiał zapłacić podatek w Polsce po sprzedaży domu w UK?

 

Zaskarżenie podwyżki czynszu

Wspólnota mieszkaniowa podwyższyła mi czynsz wynajmowanego mieszkania z kwoty 6,5 na 15 zł/m2. Wspólnota powołuje się na podwyżką 3% wartości odtworzeniowej. Na ten moment stawka odtworzeniowa to kwota 3800* zł; metraż 45,77 m2. Sam składnik czynszu zatem wzrósł z 297,51 na 686,55 zł. Mieszkanie pow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »