Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o umorzenie kary za brak OC

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31.03.2019

Jak napisać wniosek w sprawie umorzenia części lub całości kary za brak OC? Termin płatność polisy miałam w październiku. Z powodu trudnej sytuacji zapłaciłam dopiero w styczniu. Myślałam, że mam ważne OC. Dostałam jednak zwrot składki i pismo od ubezpieczyciela. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o umorzenie kary za brak OC

Fot. Fotolia

Rozumiem, że nie chodzi o jakieś indywidualne ubezpieczenia, na indywidualnych warunkach, ale o OC pojazdów mechanicznych.

 

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest umową cywilnoprawną, której zasady zawierania, przedmiot oraz prawa i obowiązki stron, uregulowane są przez przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), a także przez przepisy Kodeksu cywilnego. Przez zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, zaś posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązuje się do zapłaty składki.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lutego 2012 r., jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

W myśl art. 28 ust. 2 przywołanej ustawy „zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

 

1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo

2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2”.

 

Jeśli za wcześniejszy rok składka była opłacona w całości, to umowa przedłużyła się na kolejne 12 miesięcy, bez względu na to, czy opłaciła Pani składkę, czy nie.

 

Jeśli nie wypowiedziała Pani umowy ani nie zaszły ww. okoliczności, to zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na kolejne 12 miesięcy, a tym samym jest Pani zobowiązana do zapłaty składki.

 

Powinna Pani odpisać do UFG i ubezpieczyciela, podnosząc ww. argumenty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + siedem =

»Podobne materiały

Zwrot samochodu używanego

Dwa dni temu sprzedałem firmowy samochód dostawczy. Auto w naszej firmie sprawowało się świetnie, ale kupujący dziś mi oznajmił przez telefon, że z podejrzanymi odgłosami zgłosił się z pojazdem do mechanika i okazało się, iż należy przeprowadzić remont silnika. Nic o tym nie wiedziałem. Czy kup

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »