Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na pół etatu przez dwa tygodnie miesiąca

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.04.2019

Czy w ramach umowy o pracę na 1/2 etatu jest możliwość pracy przez 2 tygodnie, a potem dwa tygodnie przerwy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca na pół etatu przez dwa tygodnie miesiąca

Fot. Fotolia

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W opisanym przez Panią przypadku należałoby po pierwsze pochylić się nad umową o pracę, a po drugie nad regulaminem pracy.

 

Z treści Pani pytania wynika, że winna Pani wypracować 20 tygodniowo. Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Należałoby się zatem zastanowić, czy Pani propozycja nie będzie sprzeczna z przepisami prawa, skoro chce Pani wykonywać pracę w wymiarze czasu pracy zgodnym z umową, jednak w ten sposób, że de facto przez dwa tygodnie pracowałaby Pani po 40 godzin. Taki zapis na pewno byłby badany pod kątem treści art. 8, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Nadto musi być Pani także przygotowana na to, że inni pracownicy mogą podnosić zarzut naruszenia zasady równego traktowania. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

W mojej ocenie jednak, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę, to nie widzę przeszkód, by umowa była wykonywana w opisany w pytaniu sposób. Należy jednak zadbać o to, by takie ustalenia zostały spisane w formie aneksu do umowy, względnie porozumienia określającego czas i miejsce wykonywania pracy. Zanim jednak Pani wystąpi do przełożonego z taką propozycją, winna się Pani zastanowić, czy wśród współpracowników są osoby, które mogłyby podnosić zarzut naruszenia zasady dyskryminacji względnie wykorzystywania prawa w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż nie ma Pani instrumentów prawnych, by pracodawcę do swojego pomysłu przymusić. Innymi słowy, jest to jedynie jego dobra wola, czy uwzględni Pani żądanie, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki