.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.02.2012

Czy mogę podpisać oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe, w przypadku gdy w marcu 2004 r. zaraz po wyroku (za poświadczenie nieprawdy) wpłaciłem karę grzywny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 271 § 1 i § 2 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem, z tym że zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, a występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

 

Poświadczenie nieprawdy jest przestępstwem, którego umyślność może występować w obu postaciach i możliwe jest działanie zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym.

 

Wyrok nakładający grzywnę za przestępstwo podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Konkludując, złożenie oświadczenia o tzw. niekaraniu w przypadku wyroku nakładającego grzywnę za przestępstwo umyślne z Kodeksu karnego możliwe jest dopiero po zatarciu skazania, bowiem z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych (Krajowego Rejestru Karnego).

 

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu karnego „w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”.

 

Jeśli nie złożono wniosku o zatarcie skazania, to nastąpiło ono z mocy prawa, w opisanym przypadku, po upływie 5 lat od wykonania, tj. od uiszczenia grzywny w całości (nie podaje Pan konkretnej daty, lecz skoro wpłata miała miejsce w 2004 roku, 5 lat upłynęło już w 2009 roku); po tym okresie oświadczenie, o którym mowa w pytaniu, można podpisać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl