.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizna od rodziców na budowę domu wspólnie z małżonkiem

• Opublikowano: 31-03-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Jestem żonaty od 8 lat. Obecnie wraz z żoną buduję dom – mamy wspólność majątkową. Moi rodzice chcą darować mi 100 tys. zł przelew na rachunek bankowy. Oczywiście zgłoszę tę darowiznę do US, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn. Na budowę domu mamy umowę z wykonawcą na nas oboje, więc wykonawca wystawi fakturę na mnie i na żonę. I tu pojawiają się pytania: Czy urząd skarbowy zaakceptuje fakt, że część kosztów budowy pokryjemy z darowizny pieniężnej od moich rodziców, mimo że koszty budowy ponosimy wspólnie żoną, a darowizna była tylko na mnie? Jak mam postąpić, aby darowane pieniądze mogły być przeznaczone na budowę, nie płacąc podatku od darowizny? Czy przelew darowizny musi być na mój rachunek bankowy, czy może być na rachunek wspólny z żoną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna od rodziców na budowę domu wspólnie z małżonkiem

Darowizna pieniężna a wspólne konto bankowe małżonków

Rozumiem, że w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z kontem wspólnym na zasadzie równego dostępu małżonków do rachunku. Trzeba pamiętać, że zakładając wspólne konto, godzimy się automatycznie na wszystkie konsekwencje wynikające z tego faktu.

 

Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) wynika, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ust. 1 pkt 2 K.r.o.). W tym świetle oczywistym jest, iż darowizna od rodziców na Pana rzecz stanowi Pana majątek odrębny. Natomiast, jak rozumiem, Pana wpłata otrzymanej darowizny na rachunek wspólny posiadany wraz z żoną miałaby stanowić rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Rozszerzenie wspólność majątkowej o środki nabyte w darowiźnie

Zarówno w doktrynie, jak i interpretacjach podatkowych istnieją podzielone opinie, czy zgodnie z powyższym można rozszerzyć wspólność o środki nabyte w darowiźnie. Włączenie bowiem do wspólności darowizny Pana rodziców poprzez intercyzę rozszerzającą wspólność mogłoby w istocie spowodować naruszenie wyraźnej woli darczyńcy. Jeżeli bowiem jego wolą było, aby ta darowizna nabyta została tylko przez jedno z małżonków do majątku osobistego, to wątpliwa jest ewentualna dopuszczalność późniejszej woli osoby obdarowanej i żony, że darowizna ta wejdzie do majątku wspólnego. W doktrynie wskazano, że w takiej sytuacji, „pomimo braku wyraźnego przepisu”, należałoby uznać takie rozszerzenie wspólności za niedopuszczalne (M. Sychowicz (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks, 2006, s. 277)” (T. Sokołowski, Komentarz do art. 49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 2010).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Darowizna od rodziców i kolejna darowizna pomiędzy małżonkami

Niemniej jednak możliwe jest po otrzymaniu przez Pana darowizny środków pieniężnych od rodziców, przekazanie jej części, także w drodze darowizny, na rzecz żony. Jednak taka darowizna, poza warunkiem zgłoszenia jej organowi podatkowemu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (formularz SD-Z2 ), aby mogła być zwolniona od podatku od spadków i darowizn, winna być także udokumentowana np. poprzez przelanie określonej kwoty Pana darowizny na rachunek odrębny żony. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 listopada 2013 r., II FSK 2967/11, wskazał, że dla skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 4a u.p.s.d., kluczowe jest wykonanie umowy darowizny. Udokumentowanie czynności przekazania przedmiotu darowizny pieniężnej na konto obdarowanego ma służyć właśnie wykazaniu, że w stanie faktycznym danej sprawy doszło rzeczywiście do wykonania umowy darowizny. Zdaniem NSA kluczowe jest udokumentowanie transferu pieniężnego składnika majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Skoro posiadają Państwo wspólny rachunek bankowy, nie jest możliwe udokumentowanie transferu środków pieniężnych między Panem i Pańską żoną, o ile rachunek bankowy nie posiada wyodrębnionych subkont na każdego z Państwa. Zatem dokonanie wpłaty pieniędzy na wspólny rachunek bankowy przez jednego z jego z współwłaścicieli bez zawierania umowy darowizny nie skutkuje dla drugiego współposiadacza rachunku bankowego automatycznym nabyciem tych środków pieniężnych w żadnej konkretnej kwocie. To oznacza, iż sam fakt dokonania przez Pana wpłaty na wspólne konto nie oznacza, że wpłata ta dokonuje się kosztem Pana majątku tytułem darowizny na rzecz drugiego współwłaściciela czyli Pana żony.

 

Innymi słowy, w moim przekonaniu, posiadanie wspólnego konta, na które albo Pan przelał pieniądze ze swojego majątku odrębnego, albo jest to darowizna od rodziców, nie determinuje konieczności uznania, iż doszło do otrzymania darowizny przez jego drugiego współwłaściciela (Pana żonę). Sam fakt bycia współwłaścicielem wspólnych rachunków bankowych i możliwość dysponowania Pana środkami pieniężnymi pochodzącymi z jego majątku nie wynika wcale z darowizny uczynionej na rzecz Pana żony. Sama bowiem darowizna to bezpłatne świadczenie darczyńcy kosztem jego majątku, a więc to przede wszystkim darczyńca powinien swoją wolę wyrazić w sposób niebudzący wątpliwości. Nadto należy pamiętać, że darowizny (pomijając przypadki udokumentowanego przekroczenia kwoty wolnej) nie muszą być dokumentowane w jakikolwiek sposób.

 

Warunki prowadzenia rachunków nie przewidują możliwości ograniczenia uprawnień jednego z właścicieli konta osobistego. Każdy ze współwłaścicieli samodzielnie dysponuje wszystkimi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie.

 

Darowizna dla synowej – II grupa podatkowa

Niestety, nie mogę z całą stanowczością potwierdzić, iż w przypływie interpretacyjnej fantazji jakiś urzędnik w Pana US nie dojdzie do przekonania, że 50% wpłaconej kwoty na rachunek wspólny to darowizna dla Pana żony, co oczywiście zrodzi podatek od darowizny dla II grupy podatkowej. Byłaby to interpretacja mocno dowolna, ale nie znaczy to, że niemożliwa. Przepisy nie zawierają zapisu mówiącego, iż darowizna musi być otrzymana na rachunek stanowiący wyłączną własność podatnika (niestanowiący współwłasności). Jeżeli małżonkowie mają wspólne konto, mogą otrzymywać na nie wpłaty zarówno należności wchodzących do współwłasności, jaki i stanowiących majątek odrębny któregoś z małżonków.

 

Ze względu na to, że przepisy budzą jednak wiele wątpliwości praktycznych, żeby nie prowokować organów podatkowych sugeruje, aby darowizna (jeśli to darowizna) została dokonana na rachunek odrębny.

 

Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., co do zasady, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.s.d.

 

W tytule przelewu powinna być wskazana darowizna na Pana na cele mieszkaniowe. Wspólne ponoszenie kosztów budowy to również pieniądze z majątku odrębnego, zawsze można się na ten fakt powołać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu