.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie zarobku z YouTube

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.06.2018

Od jakiegoś czasu zajmuję się zarabianiem w internecie przy pomocy YouTube, a mianowicie streamingu. W roku 2017 z dobrowolnych „dotacji” od widzów zarobiłem ok. 7000 zł, z wyświetleń reklam oraz płatnych subskrypcji – 2 euro, reklam z serwisu loots.com – 18 dolarów.
Z których z wymienionych przeze mnie kwot powinienem się rozliczyć i jak?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie zarobku z YouTube

Uzyskiwanie przychodów z portali społecznościowych a podatek

Ustawa PIT obejmuje swoim zakresem wszelkie możliwe przychody uzyskiwane przez podatnika. Zasada ta obejmuje również przychody uzyskiwane z portali społecznościowych.

 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych przychody ze stron internetowych (streaming, wyświetlanie reklam itp.) należy kwalifikować do innych źródeł przychodu o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

 

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy PIT „za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia”.

 

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 cyt. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W Pana przypadku warunek ten został spełniony, bowiem osiągnął Pan realną korzyść majątkową za wyświetlanie reklam oraz za płatne subskrypcje.

Jak rozliczyć się z dochodów uzyskanych ze stron internetowych?

W konsekwencji powyższe dochody powinien Pan opodatkować według skali podatkowej na zasadach ogólnych, a więc podatkiem 18%. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36) składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatek płatny jest dopiero w momencie składania zeznania – nie ma potrzeby wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Powyższe stanowisko potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPB1/4511-462/15-4/AP.

 

Tak samo wypowiedział się Minister Finansów w piśmie z dnia 13.12.2013 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22574:

 

„Przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – jeżeli czynność ta nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy – kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy [u.o.p.o.f.].

 

Podobnie w ocenie organów podatkowych przychody z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u.o.p.o.f.”

Opodatkowanie datków otrzymywanych od internautów

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z dobrowolnymi datkami otrzymanymi od internautów. Otóż jeżeli datki te były dobrowolne i internauta nic w zamian nie otrzymał, mamy w takim przypadku do czynienia z darowizną. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Co do zasady czynność darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy w takim przypadku spoczywa na osobie obdarowanej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

  1. 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej [osoby obce]”.

 

Jeżeli ten sam darczyńca obdarował tą samą osobę wielokrotnie, to licząc kwotę wolną, obdarowany ma obowiązek dodać wartość wszystkich darowizn od tego samego darczyńcy, które otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym miała miejsce ostatnia darowizna.

 

W konsekwencji jeżeli osoba obca przekazała Panu darowiznę w kwocie niższej niż 4902 zł, to nie powstanie obowiązek podatkowy. Oznacza to, że od takich darowizn nie musi Pan płacić żadnego podatku. Darowizny nie są również wykazywane w zeznaniu PIT.

 

Podsumowując:

 

  1. Przychody z wyświetleń reklam oraz płatnych subskrypcji należy opodatkować jako przychód z innych źródeł w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. Przychód ten podlega sumowaniu z innymi dochodami. Należy również pamiętać, że jeżeli cały dochód uzyskany ze wszystkich źródeł nie przekroczył w rok kwoty 3091 zł, to podatek nie wystąpi – ale zeznanie należy złożyć.
  2. Jeżeli pojedyncza darowizna od jednej osoby nie przekroczyła kwoty 4902 zł, to również z tytułu otrzymanych datków od internatów żaden obowiązek podatkowy nie wystąpi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton