.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak skutecznie zamknąć działalność gospodarczą?

• Opublikowano: 25-06-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mieszkam na stałe za granicą. Nie zamknąłem działalności gospodarczej do końca i już trwa to już 7 lat. Jak skutecznie zamknąć firmę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak skutecznie zamknąć działalność gospodarczą?

Obowiązki aktywnej firmy

Szanowny Panie – już na wstępie wskazuję, że takich spraw jak Pańska mamy wiele i wbrew pozorom wcale nie jest tak, że brak uzyskiwania dochodów zwalnia z obowiązku płacenia składek ZUS. Dopóki bowiem firma nie zostanie zawieszona lub zlikwidowana, dopóty przedsiębiorca istnieje i ma względem organów obowiązki. 

 

Od wielu lat powszechną praktyką jest naliczanie składek przez ZUS w okresie, w którym przedsiębiorca nie zawiesił firmy. W świetle prawa w CEIDG widnieje Pan jako przedsiębiorca aktywny. Domniemywa się zaś, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Wpis w CEiDG a składki ZUS

Ilekroć więc ZUS uzyskuje informację, że dany przedsiębiorca wpisany do CEDG nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne, wydaje zwykle decyzję wzywającą do uiszczania zaległości składowych wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. 

 

Jeśli jednak w owym okresie, gdy mimo wpisania do CEIDG przedsiębiorca faktycznie firmy nie prowadził, ZUS ponaliczał składki i wydał decyzję wzywającą do ich zapłaty należy się odwołać od takiej decyzji. Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć rzeczywistą działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Sam wpis w CEIDG ma zaś znaczenie co do zasady jedynie formalne (deklaratoryjny charakter). Sąd Najwyższy w uchwale z 3 sierpnia 2000 r., sygn. akt II UKN 659/99, orzekł, że „obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają osoby, które zadeklarowały zamiar prowadzenia działalności gospodarczej przez uzyskanie wpisu do CEIDG i zgłoszenie do ubezpieczenia, a w rzeczywistości działalności tej faktycznie nie prowadziły”. Z kolei SN w uchwale z 26 stycznia 1996 r., sygn. akt III CZP 111/95, wskazał, iż „istnienie samego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu tej działalności”. SN w wyroku z 18 lutego 2008 r., sygn. akt II UK 207/08, dodał, że „ubezpieczony może wszelkimi środkami dowodowymi wykazać, że nie podjął lub na trwałe zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, mimo niezgłoszenia tych zdarzeń do CEIDG”.

Odwołanie się od decyzji ZUS-u

To na Panu jako ubezpieczonym spoczywa jednak ciężar wykazania, że faktycznie nie prowadził Pan w spornym okresie działalności gospodarczej. Generalne sam fakt braku dochodów to za mało. Trzeba wykazać brak dochodów, brak wydaktów, brak ogłoszeń, reklam, itp. Można też powołać świadków, załączyć umowę o pracę na dowód innego sposobu zarobkowania, dowód zamieszkiwania za granicą na okoliczność braku możności prowadzenia firmy w Polsce. 

 

Natomiast na odwołanie od decyzji ZUS ma Pan miesiąc od dnia jej doręczenia Panu. Po tym czasie jest ona prawomocna. Można próbować wnosić o przywrócenie terminu na odwołanie, jeśli nie odebrał jej Pan nie ze swojej winy, ale sama zmiana miejsca zamieszkania nie jest powodem wystarczającym, jeśli nie wskazał Pan w CEIDG aktualnego adresu do doręczeń to adres z CEIDG jest uznawany za aktualny i skuteczny dla doręczeń. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu