.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu spółdzielczym

W ramach prowadzonego w mieszkaniu spółdzielczym remontu wezwałem kilka tygodni temu fachowca z uprawnieniami w dziedzinie gazownictwa, który na moje życzenie przerobił instalację gazową - przesunął rurę gazową z jednej części mieszkania do drugiej. Wymagało to ucięcia istniejącej już rury. Dowiedziałem się teraz, że jakiś czas temu wspólnota mieszkaniowa na mocy własnej uchwały zdecydowała o włączeniu do części wspólnej budynku całej instalacji gazowej, łącznie z rurami, które znajdują się na terenie mieszkań. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia części wspólnej budynku? Członek zarządu wspólnoty wspominał coś o konieczności zgłoszenia tego do inspektora nadzoru budowlanego. Czy czekają mnie jakieś kary finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu spółdzielczym

Czy na przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgoda spółdzielni?

Zgodnie z ustawą o własności lokali: „Art. 3.2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

 

Tak więc zasadniczo instalacja gazowa za licznikiem służy wyłącznie właścicielowi lokalu, ale również ta część przed licznikiem, która doprowadza gaz wyłącznie do danego mieszkania, w szczególności gdy gazomierz jest wewnątrz mieszkania. Instalacja gazowa, na odcinku od zaworu odcinającego przed licznikiem do lokalu nie stanowi części wspólnej. Za naprawy, bieżące konserwacje odpowiadać powinien właściciel lokalu. Należy zwrócić uwagę, że nie można uznać za część lokalu elementów, które bezsprzecznie są częścią nieruchomości wspólnej i odwrotnie. Jednakże często względy bezpieczeństwa przemawiają za brakiem rozgraniczenia instalacji gazowej w budynku lub określeniem, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach w mieszkaniu także. Tu mamy wyjątek od reguły. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy prawo budowlane „(...) Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: – przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, (...)”.

 

„Art. 30. Prawa budowlanego [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych]
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a; (…)”.

 

Wykonanie tych robót wymagało zgłoszenia. Zgłoszenie wymagało dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym na remont. A skoro ta część stanowiła część wspólną – zgody spółdzielni. Organ może nakazać przywrócenie stanu poprzedniego, grzywna jest dodatkową dotkliwością, ale zwykle kończy się żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego – o ile PINB albo wspólnota się o tym dowie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus zero =

03.04.2019

Potwierdzam, wg aktualnego Prawa Budowlanego budowa nowej instalacji gazowej jak i przebudowa istniejącej wymaga pozwolenia na budowę.

Mariusz

23.08.2018

Przywołany artykuł dotyczy sieci gazowych a nie instalacji gazowych. Obawiam się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 pozwolenie na budowę jest wymagane

pawel

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl