Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu spółdzielczym

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.10.2017

W ramach prowadzonego w mieszkaniu spółdzielczym remontu wezwałem kilka tygodni temu fachowca z uprawnieniami w dziedzinie gazownictwa, który na moje życzenie przerobił instalację gazową - przesunął rurę gazową z jednej części mieszkania do drugiej. Wymagało to ucięcia istniejącej już rury. Dowiedziałem się teraz, że jakiś czas temu wspólnota mieszkaniowa na mocy własnej uchwały zdecydowała o włączeniu do części wspólnej budynku całej instalacji gazowej, łącznie z rurami, które znajdują się na terenie mieszkań. Jakie mogą być konsekwencje naruszenia części wspólnej budynku? Członek zarządu wspólnoty wspominał coś o konieczności zgłoszenia tego do inspektora nadzoru budowlanego. Czy czekają mnie jakieś kary finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu spółdzielczym

Czy na przerobienie instalacji gazowej w mieszkaniu jest potrzebne pozwolenie?

Zgodnie z ustawą o własności lokali: „Art. 3.2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

 

Tak więc zasadniczo instalacja gazowa za licznikiem służy wyłącznie właścicielowi lokalu, ale również ta część przed licznikiem, która doprowadza gaz wyłącznie do danego mieszkania, w szczególności gdy gazomierz jest wewnątrz mieszkania. Instalacja gazowa, na odcinku od zaworu odcinającego przed licznikiem do lokalu nie stanowi części wspólnej. Za naprawy, bieżące konserwacje odpowiadać powinien właściciel lokalu. Należy zwrócić uwagę, że nie można uznać za część lokalu elementów, które bezsprzecznie są częścią nieruchomości wspólnej i odwrotnie. Jednakże często względy bezpieczeństwa przemawiają za brakiem rozgraniczenia instalacji gazowej w budynku lub określeniem, że nieruchomość wspólną stanowi instalacja gazowa do zaworu odcinającego przy odbiornikach w mieszkaniu także. Tu mamy wyjątek od reguły. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy prawo budowlane „(...) Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: – przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, (...)”.

 

„Art. 30. Prawa budowlanego [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych]
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a; (…)”.

 

Wykonanie tych robót wymagało zgłoszenia. Zgłoszenie wymagało dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym na remont. A skoro ta część stanowiła część wspólną – zgody spółdzielni. Organ może nakazać przywrócenie stanu poprzedniego, grzywna jest dodatkową dotkliwością, ale zwykle kończy się żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego – o ile PINB albo wspólnota się o tym dowie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus III =

03.04.2019

Potwierdzam, wg aktualnego Prawa Budowlanego budowa nowej instalacji gazowej jak i przebudowa istniejącej wymaga pozwolenia na budowę.

Mariusz

23.08.2018

Przywołany artykuł dotyczy sieci gazowych a nie instalacji gazowych. Obawiam się, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 pozwolenie na budowę jest wymagane

pawel

»Podobne materiały

Opieka nad mamą a spadek

Mój brat nigdy nie opiekował się rodzicami, nie kontaktował się z nimi od 20 lat. Czy ma takie same prawa do spadku po nich jak ja? Bez porozumienia ze mną (siostrą) udało mu się też załatwić prawne ubezwłasnowolnienie mamy. Jakie będzie miało znaczenie przejęcie opieki nad mamą w kontekście praw do

 

Skazany nie naprawił szkody – co zrobić?

Sąd wydał prawomocny wyrok skazujący oskarżonego na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz obowiązek naprawienia szkody (zwrot 35 tys. zł). Ja jestem osobą poszkodowaną w tej sprawie. Ponieważ skazany nie dostosował się do wyroku (nie oddał pieniędzy), złożyłam w

 

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Mieszkam na działce zagrodowej. Jakiś czas temu postawiłem blaszany garaż w niewielkiej odległości od granicy z sąsiadem. Ktoś złośliwy złożył donos do nadzoru budowlanego. We wspomnianym garażu przechowuję tylko narzędzia ogrodowe, nie trzymam tam samochodu. Jak należy kwalifikować postawiony

 

Czy potrzebna jest zgoda spadkobierców na zameldowanie w domu po matce?

W 1982 roku zmarła moja matka, mam postanowienie sądu o nabyciu spadku z 2016 roku po mojej mamie. W chwili obecnej nie mam zameldowania na stałe. Czy mogę zameldować się na stałe w domu po matce? Czy muszę pytać pozostałych spadkobierców (jest ich sześcioro)?

 

Zakup nieruchomości od spółki cywilnej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę kupić od spółki cywilnej (niebędącej powiązaną z moją firmą) nieruchomość z gruntem, która nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych, jest to budynek. który cały czas jest na etapie budowy(w stanie surowym). Spółka nigdy nie czerpała

 

Prawo do emerytury – emerytura wojskowa

Moje pytanie dotyczy prawa do emerytury wojskowej. Przedstawię przebieg mojej służby: w 1993 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. Od lipca 1994 r. przez pełne 4 lata pełniłem nadterminową służbę wojskową, po czym zostałem przeniesiony do rezerwy. W sierpniu 1999 r. zo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »