.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyzbywanie się majątku przez dłużnika na dzieci - skarga pauliańska wierzyciela

• Opublikowano: 22-12-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Były partner, ojciec moich dzieci, został skazany w Anglii, a wkrótce będzie się toczyć przeciwko niemu kolejna sprawa najprawdopodobniej o nałożenie kary pieniężnej. W Anglii nic nie ma, co mogliby mu zająć, natomiast w Polsce ma oszczędności na koncie bankowym i jest współwłaścicielem gruntów. Chciałby przed sprawą notarialnie wszystko, co ma, przepisać na dzieci (z tym że dzieci są nieletnie). Gdybym się na to zgodziła i przepisała ziemię na siebie oraz opróżniła i zamknęła w jego imieniu konto, czy mogłabym mieć jakieś problemy i mogłabym ponieść konsekwencje prawne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyzbywanie się majątku przez dłużnika na dzieci - skarga pauliańska wierzyciela

Co to jest skarga pauliańska?

Co do zasady, nie mielibyście Państwo żadnych konsekwencji, jeżeli jednak były partner posiada wierzycieli i toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne, to wierzyciele będą mogli wystąpić z tzw. skargą pauliańską i cofnąć czynności prawne dokonania darowizn na dzieci. Zgodnie bowiem z treścią art. 527 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłanki zastosowania przez wierzyciela ochrony pauliańskiej

Pierwszą przesłanką ochrony jest zaskarżalność wierzytelności podlegająca ochronie pauliańskiej. Przyjmuje się w orzecznictwie, że jedną z koniecznych przesłanek skargi paulińskiej jest przysługiwanie wnoszącemu ją zaskarżalnej wierzytelności pieniężnej przeciwko osobie, która dokonała czynności prawnej objętej żądaniem ubezskutecznienia (tak np.: wyrok SN z 27.02.2009 r., II CNP 108/08, Legalis; wyrok SN z 12.12.2001 r., III CKN 496/00, Legalis; wyrok SA w Gdańsku z 30.03.1995 r., I ACr 73/95, OSA 1995, Nr 9, poz. 59; M. Pyziak-Szafnicka, w: System PrPryw, t. 6, 2009, s. 1234; P. Machnikowski, w: Gniewek, Komentarz KC, 2006, s. 901; A. Rachwał, Niewypłacalność, s. 61 i n.). Ochrona pauliańska dotyczy tylko rozporządzeń w drodze czynności prawnej. Inne działania dłużnika, choćby prowadziły do stanu jego niewypłacalności, nie dają podstaw do zastosowania instytucji skargi pauliańskiej (por. np. M. Sychowicz, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. 1, 1996, s. 507; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. I, 2009, s. 208; Radwański, Zobowiązania, 2018, s. 30).

 

Wzruszenie darowizny uczynionej przez dłużnika na rzecz osób bliskich

Natomiast nie przedstawia znaczenia ani rodzaj czynności prawnej (w szczególności, czy jest to czynność jednostronna, dwustronna czy wielostronna), ani też sposób jej dokonania (wyraźny lub dorozumiany). Powinna być to jednak czynność, która prowadzi do przysporzenia po stronie kontrahenta dłużnika (osoby trzeciej), a zatem z punktu widzenia samego dłużnika jest czynnością zobowiązującą, rozporządzającą lub zwalniającą. Przysparzający charakter czynności jest warunkiem sine qua non zastosowania ochrony pauliańskiej. Objęte nią są zatem tylko takie czynności, na podstawie których osoba nabywa prawo podmiotowe lub zostaje zwolniona z obowiązku. Zaskarżeniu przy pomocy akcji pauliańskiej podlegają czynności prawne rozporządzające oraz czynności zobowiązujące o podwójnym skutku, które od razu prowadzą do rozporządzenia; skargą pauliańską nie można natomiast zaskarżyć czynności wyłącznie zobowiązujących, a tym bardziej umowy przedwstępnej (tak trafnie wyrok SA w Katowicach z 22.12.2016 r., I ACa 626/16, Legalis).

 

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż jeżeli dojdzie do dokonania darowizny nieruchomości, wierzyciel może wzruszyć taką czynność – w szczególności darowiznę. Dotyczy to każdej korzyści majątkowej, a więc także pieniędzy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu