.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Samochód uszkodzony na drodze osiedlowej, kto powinien naprawić szkodę?

• Opublikowano: 19-04-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Przez zalegający od tygodnia na drodze osiedlowej śnieg, z którym zarządca nic nie zrobił, został uszkodzony zderzak w moim samochodzie. W śniegu zrobiły się koleiny, a garb pomiędzy nimi połamał element samochodu. Jak i do kogo mam się zwrócić z wezwaniem do naprawy szkody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Samochód uszkodzony na drodze osiedlowej, kto powinien naprawić szkodę?

Osoba odpowiedzialna za naprawienie szkody

Dochodzić naprawienia ewentualnej szkody powinien Pan od właściciela drogi/parkingu, albowiem to on jest odpowiedzialny i zobowiązany do utrzymywania drogi dojazdowej w należytym stanie, a więc jest zobowiązany także do jej odśnieżania. Jeżeli droga jest gminna, to swoje roszczenie powinien Pan kierować do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Jeżeli natomiast jest to droga wewnętrzna, zapewne należy do zarządcy terenu/właściciela terenu i do tego podmiotu powinien Pan kierować roszczenie.

 

Dlatego w pierwszej kolejności proszę ustalić, kto jest właścicielem/zarządcą drogi i do tego podmiotu skierować roszczenie. Niniejsze może Pan ustalić w urzędzie miasta/gminy. Idąc dalej, podnoszę, iż Pana roszczenie będzie ukształtowane na zasadach ogólnych. Zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie natomiast z treścią art. 361 § 1 K.c. „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Artykuł 415 K.c. jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy. Przepis ten stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, która może mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem.

 

W art. 415 K.c. nie są wskazane wszystkie przesłanki, które muszą wystąpić, aby możliwe było ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej określonego podmiotu. Bezpośrednio z art. 415 K.c. wynika, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione zachowanie oraz wyrządzona w wyniku tego zachowania szkoda, natomiast z art. 361 K.c. wynika konieczność wykazania adekwatnego związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem i naruszeniem dobra, z którego szkoda wynika.

 

Wina w art. 415 K.c., przesądzająca o zarzucalności zachowania sprawczego, bez wątpienia stwarza możliwość uwzględniania okoliczności o charakterze subiektywnym w procesie przypisywania odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Zgodnie z dualistyczną koncepcją winy użycie tego pojęcia w art. 415 K.c. uzasadnia ocenę zachowania sprawczego także przez pryzmat kryterium bezprawności (Art. 415 K.c., red. K. Osajda, B. Lackoroński, M. Raczkowski, 2020).

 

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 361 K.c.: „§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. § 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja szkody

Artykuł 361 § 2 K.c. nie jest legalną definicją szkody (Kodeks cywilny nie zawiera takiej definicji), ale dyrektywą wskazującą sposób obliczenia odszkodowania za szkodę majątkową (zasada pełnego odszkodowania). Dyrektywa ta stanowi realizację podstawowego celu odpowiedzialności odszkodowawczej – postawienie poszkodowanego w sytuacji, w której znajdowałby się, gdyby zdarzenie szkodzące nie miało miejsca (restitutio ad integrum).

 

Dlatego też, jeżeli ustali Pan już podmiot odpowiedzialny, powinien Pan skierować do niego pisemne wezwanie do naprawienia szkody z wykazaniem szkody – proszę załączyć zdjęcia oblodzonej drogi oraz zdjęcia szkody z oszacowaniem wartości szkody.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu